Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Besparen op kosten zieke (ex-)werknemers?

7 februari 2017

Zowel uit onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als van een grote speler op de markt van risicomanagement en (her)verzekeringen blijkt dat voor werkgevers nog veel te halen valt op het verminderen van loon- en uitkeringslasten van arbeidsongeschikte (ex) werknemers. 

Claim herkeuring UWV 

Een belangrijke instrument betreft het claimen van herkeuringen van (ex-) werknemers met een toegekende WGA-uitkering bij het UWV door werkgevers. Het UWV kent al jaren een forse achterstand in het verrichten van die herkeuringen en het ziet er niet naar uit dat dit op korte termijn verbetert. Die achterstand bij het UWV is ontstaan door een gebrek aan capaciteit om die herkeuringen te verrichten, maar komt ook omdat vele werkgevers hun focus verliezen op werknemers die met een toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkering uit dienst zijn gegaan. 

Werkgevers die voor de WGA als eigen risicodrager optreden verzuimen veelal om herkeuringen van (ex-) werknemers bij het UWV af te dwingen en publiek bij het UWV verzekerde werkgevers vergeten dat aan te vragen. 

Loonkostenbesparing evident 

Een herkeuring die leidt tot een IVA-uitkering, een beëindiging van de WGA-uitkering of een gedeeltelijke re-integratie betekent winst voor de werkgever. Nu uit onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gebleken dat bijna 60% van de arbeidsongeschikten een gunstige herstelprognose kent, lijkt een besparing van loonkosten voor werkgevers evident. 

Gelet op de complexiteit van arbeidsongeschiktheidswetgeving en regelgeving is professionele bijstand eigenlijk noodzakelijk. Ook bij het kunnen beoordelen van een kans van slagen of bij het voeren van een bezwaarprocedure tegen een herkeuringsbesluit.  

Wilt u hulp bij het claimen van een herkeuring of eens vrijblijvend overleggen over de mogelijkheden om meer grip te houden op de lasten van zieke (ex) werknemers dat kunt u contact opnemen met advocaat mr. J.M. (Martin) Krommendijk (mkrommendijk@bosvanderburg.nl). Hij adviseert particulieren en werkgevers op het gebied van het arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht.

Bos van der Burg Advocaten is een full-service advocatenkantoor, gevestigd in Zoetermeer. Wij bedienen het bedrijfsleven: van midden- en kleinbedrijf tot beursgenoteerde fondsen. Daarnaast adviseren wij ook particulieren en overheden.

De aanpak van onze advocaten kenmerkt zich door onze snelheid van handelen, korte lijnen en hoogwaardige kwaliteit, tegen een vooraf duidelijk én concurrerend tarief. Zo weet u waar u aan toe bent.