Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Publications by Kees van der Burg

Bos Van der Burg Advocaten start per direct met een juridische helpdesk voor MKB-ondernemers en zzp’ers, in de regio Haaglanden ...

Bent u niet toegelaten tot de wsnp en wilt u in hoger beroep? Heeft u een brief gekregen dat u ...

Samenhangende overeenkomsten: de franchiseovereenkomst en de leaseovereenkomst

Op 31 oktober 2017 heeft het Gerechtshof geoordeeld dat de opschorting van de betalingsverplichtingen door franchisenemer uit hoofde van de ...

Totstandkoming overeenkomst: Leen Bakker niet gehouden aan levering na vermelden verkeerde prijs

Op 2 oktober 2017 heeft de rechtbank Breda in het voordeel van Leen Bakker besloten dat deze niet gehouden was ...

Tussentijdse beëindiging WSNP/ schuldsanering

Uw wsnp-bewindvoerder moet elk half jaar een verslag naar de Rechtbank sturen. In dit verslag staat of u uw verplichtingen ...

Hoe ver reikt het recht op vervanging bij een kapot product?

Op 18 april 2017 heeft de rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan over het wettelijke recht van consumenten om vervanging van ...

Bos van der Burg Advocaten staat Epko Horstman succesvol bij in rechtszaak tegen Nissan-dealer

Er is de afgelopen dagen volop media-aandacht geweest voor een zaak waarbij de advocaten van Bos Van der Burg Advocaten ...

Bos Van der Burg Advocaten is een dynamisch advocatenkantoor in Zoetermeer, werkzaam op verschillende rechtsgebieden. Wij zijn op zoek naar: ...

Faillissementsfraude aangepakt: bestuurders opgelet!

Op 5 april 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel over het civielrechtelijk bestuursverbod aangenomen. De nieuwe wet is een ...

Schuldeiser: bestuurder failliete vennootschap persoonlijk aansprakelijk stellen?

Als schuldeiser in een faillissement is het niet nodig af te wachten totdat de curator de bestuurder aansprakelijk stelt. Schuldeisers ...

Toelating tot de WSNP / schuldsanering: eerst het minnelijk traject!

Vorige week heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nogmaals bevestigt dat er voorafgaand aan een verzoek tot toelating tot de wsnp, eerst ...

De minnelijke regeling en het dwangakkoord

Voordat iemand in de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (“WSNP”) terecht komt, moet er een traject van schuldhulpverlening aan vooraf zijn ...

Beëindiging kredietfaciliteit en zorgplicht van de bank

Banken in Nederland hebben een bijzondere zorgplicht bij de opzegging van een kredietfaciliteit. De bank moet bij haar dienstverlening de ...

Is een makelaar aansprakelijk voor een onjuist taxatierapport?

De bank verstrekt een lening aan een klant in financiële moeilijkheden en eist hierbij zekerheid in de vorm van een ...

Nieuwe methode doorstart van onderneming: de pre-pack

De pre-pack methode wint aan populariteit en wordt steeds vaker gebruikt door ondernemingen in zwaar weer om een doorstart te ...

Uw advocaat voor hoger beroep WSNP / schuldsanering in Zoetermeer

Wanneer u verschillende schulden heeft en u niet meer in staat bent om deze schulden af te lossen, kunt u ...

Verplichte deelname alcoholslotprogramma (ASP); gronden voor bezwaar en beroep

Indien u met teveel alcohol op een motorvoertuig heeft bestuurd kunt u, naast dat u strafrechtelijke vervolging riskeert, ook verplicht ...

Hardere strafrechtelijke aanpak van bestuurder bij faillissement

Elke rechtspersoon dient een deugdelijke administratie te voeren. De bestuurder is hiervoor verantwoordelijk. Indien u dit als bestuurder verzuimt, kunt ...

Het toezichthoudende orgaan van verenigingen en stichtingen wordt aangeduid met de term Raad van Toezicht. Leden van een Raad van ...

Melding Betalingsonmacht: voorkom persoonlijke aansprakelijkheid als bestuurder!

Elke bestuurder moet op de hoogte zijn van de regels omtrent de melding betalingsonmacht, om persoonlijke aansprakelijkheid door de Belastingdienst ...

Gezondheidsproblemen voor (ex-)rokers: sigaretten- fabrikant aansprakelijk?

Een ongezonde levensstijl is een keuze. Wie (veel) wil roken, drinken, of fastfood wil eten mag dit in Nederland naar ...

Schadevergoeding bij rechtmatige en onrechtmatige overheidsdaad

De nieuwe Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten. Op 29 januari 2013 heeft de Eerste Kamer de Wet nadeelcompensatie ...

Samenwerken als aandeelhouders; dat kunt u maar beter goed geregeld hebben

In statuten wordt het fundament gelegd van een vennootschap en worden de meest belangrijke zaken geregeld. Vaak staan er in ...