Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Aanval op discriminatie op de arbeidsmarkt

Discriminatie vindt vaak onbewust plaats, ingegeven door vooroordelen. Daarom start het kabinet een voorlichtingscampagne. Ook juicht het de inzet van werkgevers- en werknemersorganisaties toe voor een divers personeelsbeleid. Tegelijkertijd pakt de overheid werkgevers die bewust discrimineren hard aan. Zo wordt gestart met ‘naming en shaming’ van bedrijven die discrimineren. Hiervoor wordt nog dit jaar de wet gewijzigd.

Ook moet de politie voortaan alle aangiftes van discriminatie oppakken en doet de Rijksoverheid vanaf 2015 geen zaken meer met bedrijven die veroordeeld zijn wegens discriminatie. Lopende contracten worden verbroken. Dit staat in een actieplan tegen discriminatie dat minister Asscher vandaag, mede namens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer stuurt.

De gevolgen van discriminatie zijn ernstig voor de mensen die het overkomt. Het kabinet neemt daarom 44 maatregelen om discriminatie op de werkvloer en de arbeidsmarkt aan te pakken. Zo worden beloningsverschillen en discriminatie bij werving en selectie van personeel onderzocht.

Ruim zestig procent van de Nederlanders met een Marokkaanse of Turkse achtergrond en voelde zich het afgelopen jaar gediscrimineerd. Een kwart van de Nederlanders ervaarde discriminatie vanwege bijvoorbeeld hun geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd of een zwangerschap. Discriminatie is een maatschappelijk probleem dat het kabinet niet alleen kan oplossen. Mensen die gediscrimineerd worden, moeten daar melding van maken. Ook werkgevers en werknemers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid. Het SER-advies ‘Discriminatie werkt niet!’ is een goede stap. Het kabinet neemt met dit actieplan aanvullende maatregelen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

BOS VAN DER BURG serves a wide range of commercial clients, from the small and medium-size enterprise sector to listed funds, as well as non-profits, institutions and governments. BOS VAN DER BURG also provides legal advice to private individuals and acts as counsel in court proceedings.

BOS VAN DER BURG takes a full-service, proactive approach to the work we do for our clients, focusing on solutions and getting things done quickly. Our firm is characterised by short communication lines and high-quality service, all at competitive rates that we explain to our clients in advance. With our firm, you always know where you stand.

Bos van der Burg is member of Pragma International, a worldwide netwerk of law and consulting firms. 

Published by