Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Arbeidsovereenkomst geen bewijs van dienstbetrekking

Voor het bestaan van een dienstbetrekking, hoeft de arbeidsovereenkomst niet doorslaggevend te zijn. De wijze waarop partijen uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst is daarbij van belang. Het niet verkeren in een ondergeschikte positie staat de aanwezigheid van een gezagsverhouding in de weg.

ECLI:NL:HR:2014:584

InstantieHoge RaadDatum uitspraak14-03-2014Datum publicatie14-03-2014Zaaknummer13/00081Formele relatiesIn cassatie op: ECLI:NL:CRVB:2012:BY4497 RechtsgebiedenBelastingrechtBijzondere kenmerkenArtikel 81 RO-zaken
CassatieInhoudsindicatie

HR: 81.1 RO.

VindplaatsenRechtspraak.nl 
FutD 2014-0590 

Uitspraak

14 maart 2014

Nr. 13/00081

Arrest

gewezen op het beroep in cassatie van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 28 november 2012, nr. 12/3481 ZW, op het hoger beroep van belanghebbende tegen een uitspraak van de Rechtbank te Haarlem (nr. 11/6158) betreffende een besluit van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ingevolge de Ziektewet.

1Geding in cassatie

Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de Centrale Raad beroep in cassatie ingesteld en daarbij een middel voorgesteld.

Belanghebbende heeft de zaak doen toelichten door mr. M.E. Bruning, advocaat te ’s-Gravenhage.

2Beoordeling van het middel

Het middel kan niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie, geen nadere motivering, nu het middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3Proceskosten

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten.

4Beslissing

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond.

Dit arrest is gewezen door de raadsheer C. Schaap als voorzitter, en de raadsheren P.M.F. van Loon en Th. Groeneveld, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier F. Treuren, en in het openbaar uitgesproken op 14 maart 2014.

Bron: Rechtspraak.nl

BOS VAN DER BURG serves a wide range of commercial clients, from the small and medium-size enterprise sector to listed funds, as well as non-profits, institutions and governments. BOS VAN DER BURG also provides legal advice to private individuals and acts as counsel in court proceedings.

BOS VAN DER BURG takes a full-service, proactive approach to the work we do for our clients, focusing on solutions and getting things done quickly. Our firm is characterised by short communication lines and high-quality service, all at competitive rates that we explain to our clients in advance. With our firm, you always know where you stand.

Bos van der Burg is member of Pragma International, a worldwide netwerk of law and consulting firms. 

Published by