Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Eén vergunning voor arbeid en verblijf vanaf 1 april

Buitenlanders die naar Nederland komen om hier langer dan drie maanden te werken, krijgen vanaf 1 april een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Ze hoeven niet langer een aparte aanvraag in te dienen bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) voor een verblijfsvergunning en bij het UWV voor een tewerkstellingsvergunning. Ze kunnen nu volstaan met één procedure bij de IND.

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) en minister Asscher (Sociale Zaken) vinden het positief dat de procedure eenvoudiger wordt omdat nog maar één vergunning aangevraagd hoeft te worden bij één instantie. Ook komen ze hiermee tegemoet aan een Europese richtlijn die voorschrijft dat er één enkele aanvraagprocedure en één gecombineerde vergunning moet komen voor werk en verblijf.

De gecombineerde vergunning is bedoeld voor mensen van buiten de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Zij krijgen ermee het recht om langer dan drie maanden in Nederland te verblijven en te werken. 
De voorwaarden waaronder iemand naar Nederland mag komen om te werken en verblijven veranderen niet. Zo mag een vreemdeling pas in Nederland werken wanneer er geen arbeidsaanbod uit Nederland en de EU aanwezig is. Ook wordt getoetst of de vreemdeling wel de juiste arbeidsvoorwaarden krijgt. Het UWV adviseert op deze punten de IND. De IND wordt verantwoordelijk voor de GVVA en de afgifte ervan.

De GVVA geldt voor het grootste deel van de arbeidsmigranten van buiten de EU. Een tewerkstellingsvergunning blijft wel bestaan voor seizoenswerkers, studenten, asielzoekers en Kroaten. Voor kennismigranten verandert er niets omdat zij nu reeds alleen een verblijfsvergunning nodig hebben.

De GVVA is een verblijfsvergunning waarbij een aanvullend document is opgenomen waarin staat bij welke werkgever en in welke functie en onder welke voorwaarden de vreemdeling de arbeid mag verrichten. Wanneer niet aan die voorwaarden wordt voldaan, kan de Inspectie-SZW de werkgever een boete opleggen.

Bron: Ministerie van Justitie

BOS VAN DER BURG serves a wide range of commercial clients, from the small and medium-size enterprise sector to listed funds, as well as non-profits, institutions and governments. BOS VAN DER BURG also provides legal advice to private individuals and acts as counsel in court proceedings.

BOS VAN DER BURG takes a full-service, proactive approach to the work we do for our clients, focusing on solutions and getting things done quickly. Our firm is characterised by short communication lines and high-quality service, all at competitive rates that we explain to our clients in advance. With our firm, you always know where you stand.

Bos van der Burg is member of Pragma International, a worldwide netwerk of law and consulting firms. 

Published by