Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Faillissementsfraude

Bij een faillissement kan alles van waarde dat nog in het bedrijf zit door de curator worden verkocht en, vorderingen worden geïncasseerd. Het bedrijf kan ook als geheel worden verkocht. De opbrengst wordt onder de schuldeisers verdeeld.

Jaarlijks gaan er duizenden bedrijven failliet in Nederland. De helft daarvan bestaat uit eenmanszaken en zzp'ers. Bij de rest draait het om vennootschappen.

In een kwart van de faillissementen in Nederland zou sprake zijn van fraude. Schattingen over de omvang van de schade door de fraude variëren van enkele honderden miljoenen euro’s tot meer dan een miljard euro. Private partijen zoals leveranciers (die facturen niet betaald krijgen), werknemers (die geen loon ontvangen) of banken (die leningen niet terugbetaald krijgen) kunnen slachtoffer zijn. Daarnaast is de overheid ook vaak slachtoffer omdat er geen belasting wordt afgedragen.

Bestrijding

Faillissementsfraude ondermijnt het vertrouwen in het handelsverkeer, verstoort de concurrentieverhoudingen en brengt de maatschappij schade toe. 
Om te zorgen dat burgers en bedrijven vertrouwen kunnen hebben in het handelsverkeer is de aanpak van faillissementsfraude van groot belang. 
Door de inzet van strafrecht alleen los je een maatschappelijk probleem niet op. Er zullen ook drempels en barrières opgeworpen moeten worden om faillissementsfraude moeilijk te maken en te voorkomen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Openbaar Ministerie bekijken met meerdere partijen hoe die barrières en drempels opgeworpen moeten worden. Ook het bedrijfsleven zelf en de koepels daarbinnen, zoals het MKB, spelen een belangrijke rol.

Preventie

Bij faillissementsfraude zijn er vele actoren die, direct of indirect, met faillissementsfraude en de gevolgen ervan te maken hebben. Belangrijke instanties zijn curatoren, rechter-commissarissen in faillissementszaken, de Belastingdienst, de Kamers van Koophandel, banken en kredietinstellingen, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Nationale Politie, de FIOD en het OM. 
Gezamenlijk wordt bepaald welke drempels opgeworpen worden, welke detectie, ‘early warning systemen’ en handhavingsafspraken er worden gemaakt.

Strafrechtelijke aanpak

Faillissementsfraude is strafbaar. De inzet van het strafrecht is het meest effectief als onderdeel van een pakket maatregelen.

In de regel wordt voor strafrecht gekozen als preventie en toezicht niet doeltreffend blijken of als het om ernstige fraude gaat. Van ernstige fraude is sprake als het om een structureel of georganiseerd karakter gaat, een grote mate van berekend gedrag betreft (waaronder opzettelijk misleiden van de curator) en/of ernstige schade is toegebracht.

De curator heeft (civielrechtelijke) bevoegdheden om onregelmatigheden ongedaan te maken en schade te verhalen. Soms zijn die onregelmatigheden ook strafbaar. Het betreft dan valsheid in geschrift, oplichting of verduistering.

Bron: Openbaar Ministerie

BOS VAN DER BURG serves a wide range of commercial clients, from the small and medium-size enterprise sector to listed funds, as well as non-profits, institutions and governments. BOS VAN DER BURG also provides legal advice to private individuals and acts as counsel in court proceedings.

BOS VAN DER BURG takes a full-service, proactive approach to the work we do for our clients, focusing on solutions and getting things done quickly. Our firm is characterised by short communication lines and high-quality service, all at competitive rates that we explain to our clients in advance. With our firm, you always know where you stand.

Bos van der Burg is member of Pragma International, a worldwide netwerk of law and consulting firms. 

Published by