Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Hoger beroep en cassatie in civiele zaken straks digitaal

Er komt een eenvoudige, digitale procedure voor civiele zaken in hoger beroep en cassatie als onderdeel van het vernieuwingsprogramma van de rechtspraak. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) vandaag naar verschillende adviesinstanties heeft gestuurd.

De vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie bouwt voort op een eerder wetsvoorstel dat civiele procedures in eerste aanleg moderniseert en regelt dat deze zaken op eenzelfde manier beginnen. Daardoor wordt de toegang tot de rechter makkelijker.

Straks begint de procedure in hoger beroep met één inleidend document, het hogerberoepschrift, waarin de vorderingen en verzoeken kunnen worden opgenomen. Daarnaast kan de rechter sterker regie voeren en maatwerk bieden, bijvoorbeeld tijdens een mondelinge behandeling.

Partijen krijgen duidelijke termijnen voor het indienen van de gronden van het hoger beroep en het verweerschrift. Dat zorgt voor kortere doorlooptijden en een meer voorspelbare rechtsgang. Ook krijgt het hof een termijn van tien weken om arrest te wijzen na de mondelinge behandeling van de zaak of na de laatste proceshandeling van partijen.

De belangrijkste veranderingen voor de cassatierechtspraak zijn de indiening van het cassatieberoepschrift langs elektronische weg en de digitale stukkenwisseling. De procedure start met de indiening van een uniform cassatieberoepschrift bij de Hoge Raad. De rechtspraak ontwikkelt één webportaal voor alle rechterlijke instanties om het digitaal procederen mogelijk te maken. De Hoge Raad wordt ook op dat systeem aangesloten.

Bron: Ministerie van Justitie

BOS VAN DER BURG serves a wide range of commercial clients, from the small and medium-size enterprise sector to listed funds, as well as non-profits, institutions and governments. BOS VAN DER BURG also provides legal advice to private individuals and acts as counsel in court proceedings.

BOS VAN DER BURG takes a full-service, proactive approach to the work we do for our clients, focusing on solutions and getting things done quickly. Our firm is characterised by short communication lines and high-quality service, all at competitive rates that we explain to our clients in advance. With our firm, you always know where you stand.

Bos van der Burg is member of Pragma International, a worldwide netwerk of law and consulting firms. 

Published by