Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Kabinet verscherpt regels voor gebruik data burgers, maar handhaaft bewaarplicht

Er komen strengere regels voor het inzien van bewaarde bel- en internetgegevens van burgers. Dat zegt minister Opstelten van Veiligheid en Justitie na een uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de opslag van persoonsgegevens. De bewaarplicht blijft wel.

Het Hof oordeelde eerder dat een Europese richtlijn over de inzet van persoonsgegevens om zware misdaad aan te pakken ongeldig was. Opstelten ziet in de uitspraak geen reden om de Nederlandse regels als ongeldig te zien. Wel zijn er aanpassingen nodig.

De bewaarplicht geldt als zeer controversieel. D66 en GroenLinks zien het opslaan en bewaren van deze gegevens als een inbreuk op de privacy. Ook de digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom is tegen de bewaarplicht en vindt het ‘onbegrijpelijk’ dat het kabinet vasthoudt aan de bewaarplicht.

Nodig tegen zware misdaad
Als het aan minister Opstelten ligt, kunnen straks telefoniegegevens alleen voor de volle bewaartermijn van twaalf maanden worden geraadpleegd als er sprake is van een ernstig misdrijf waar een straf van acht jaar of meer op staat. Bij misdrijven waar een straf onder de acht jaar op staat en waar voorlopig hechtenis mogelijk is, zal dat een half jaar zijn (tegen twaalf nu). Voor internetgegevens veranderen de termijnen niet, daar justitie al een korte bewaarperiode hanteert van zes maanden.

Een officier van justitie krijgt straks pas na toetsing van de rechter toegang tot deze gegevens. De aanbieders van telecomdiensten worden verplicht hun data op te slaan en te verwerken binnen de EU. Het Agentschap Telecom zal onder de nieuwe regels het recht krijgen deze gegevens in te zien.

Volgens het kabinet is het bewaren van deze gegevens belangrijk om zware misdaad aan te pakken. Een overweging die volgens de minister ook door het Europees Hof wordt onderschreven:

"Zonder telecommunicatiegegevens komt de aanpak van bijvoorbeeld jihadisten, kinderpornografie, roofovervallen, moord en doodslag in gevaar of wordt zelfs onmogelijk. Ook de Europese rechters gaven in hun arrest aan dat bewaring van telecommunicatiegegevens een waardevol instrument is bij strafonderzoeken en een algemeen belang dient."

Bron: NRC

BOS VAN DER BURG serves a wide range of commercial clients, from the small and medium-size enterprise sector to listed funds, as well as non-profits, institutions and governments. BOS VAN DER BURG also provides legal advice to private individuals and acts as counsel in court proceedings.

BOS VAN DER BURG takes a full-service, proactive approach to the work we do for our clients, focusing on solutions and getting things done quickly. Our firm is characterised by short communication lines and high-quality service, all at competitive rates that we explain to our clients in advance. With our firm, you always know where you stand.

Bos van der Burg is member of Pragma International, a worldwide netwerk of law and consulting firms. 

Published by