Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Kinderrechten hoog op de agenda in het Koninkrijk

Het is niet acceptabel dat in het Koninkrijk der Nederlanden kinderen essentiële rechten missen. Het tegengaan van geweld tegen kinderen, het gezin centraal, aandacht voor ontplooiing van kinderen naast het reguliere onderwijs, de rol van ouders in de opvoeding en aanwezigheid van organisaties zoals een kinderombudsman en een kindertelefoon. Dat zijn de belangrijkste prioriteiten in het Plan van Aanpak Kinderrechten dat minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In het plan wordt gepleit voor hulpverlening dichtbij kinderen en gezinnen zoals op school, in de buurt en thuis. Die hulpverlening moet overzichtelijk zijn. Uitgangspunt voor ieder kind dat hulp nodig heeft, is: één gezin, één plan, één regisseur. Het idee van de brede school dat in Nederland wordt gebruikt kan ook in de Caribische context de positieve ontwikkeling van kinderen, ook buiten de schooluren, stimuleren en werkende ouders ontlasten.

Na het verschijnen van de UNICEF-rapportages over de kinderrechten in het Caribische deel van het Koninkrijk is op de Koninkrijksconferentie vorig jaar april de Taskforce Kinderrechten ingesteld. Haar opdracht is de samenwerking op het gebied van kinderrechten in het Koninkrijk te bevorderen en een actieplan ter verbetering van de kinderrechten op te stellen. De Taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

Het plan van aanpak, dat vandaag is verschenen is de eerste aanzet. De taskforce werkt het plan verder uit tot een actieplan, dat op de volgende Koninkrijksconferentie in april 2015 zal worden vastgesteld.

Bron: Rijksoverheid

BOS VAN DER BURG serves a wide range of commercial clients, from the small and medium-size enterprise sector to listed funds, as well as non-profits, institutions and governments. BOS VAN DER BURG also provides legal advice to private individuals and acts as counsel in court proceedings.

BOS VAN DER BURG takes a full-service, proactive approach to the work we do for our clients, focusing on solutions and getting things done quickly. Our firm is characterised by short communication lines and high-quality service, all at competitive rates that we explain to our clients in advance. With our firm, you always know where you stand.

Bos van der Burg is member of Pragma International, a worldwide netwerk of law and consulting firms. 

Published by