Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Leg loonafspraak zzp’er vast in cao

Het persoonlijk inkomen van een zzp’er ligt gemiddeld ruim 10 procent lager dan van een werknemer, blijkt uit cijfers van CBS. Vakbond CNV vindt dat zzp’ers beschermd moeten worden door afspraken in de cao.

'Willen we een redelijk inkomen behouden voor alle werkenden, dan zul je in cao's afspraken moeten maken over de tarieven van zzp'ers. Een werknemer heeft een hoger inkomen dan een zzp'er die vergelijkbaar werk doet. Het inkomen van een werknemer wordt beschermd door de cao. De groeiende groep zzp'ers heeft die bescherming niet. Het verbaast me dus niet dat de inkomens bij de meeste zzp'ers een stuk lager uitvallen', aldus CNV-voorzitter Maurice Limmen.

Limmen maakt zich niet alleen zorgen om het feit dat het inkomen achterblijft bij dat van werknemers in loondienst, maar ook dat zelfstandigen vaak niet verzekerd zijn en geen pensioen opbouwen. 'Dit versterkt het beeld dat er concurrentie op loonkosten plaatsvindt tussen werknemers en zzp'ers.'

In 2015 was 12 procent van de werkzame beroepsbevolking zzp'er. Ruim 83 procent was werknemer, krap 5 procent was zelfstandige met personeel of meewerkend gezinslid. Met name het zzp-schap is de laatste jaren sterk toegenomen terwijl werken in loondienst afneemt. In vergelijking met een werknemer is het persoonlijk inkomen van een zzp'er dus fors lager.

In dit inkomen zijn inkomsten uit arbeid en eventuele uitkeringen meegeteld. Premies en inkomensverzekeringen, die voor werknemers verplicht zijn maar voor zelfstandigen niet, zijn in mindering gebracht. In 2014 was dit inkomen van mensen, van wie het zzp-schap hun hoofdinkomen was, 32 duizend euro per jaar. Voor een werknemer was dit 36 duizend euro. Voor voltijders was dit verschil zelfs nog groter; 37 duizend euro voor een voltijd zzp'er en 50 duizend euro voor een voltijd werknemer.

Bron: PenO Actueel

BOS VAN DER BURG serves a wide range of commercial clients, from the small and medium-size enterprise sector to listed funds, as well as non-profits, institutions and governments. BOS VAN DER BURG also provides legal advice to private individuals and acts as counsel in court proceedings.

BOS VAN DER BURG takes a full-service, proactive approach to the work we do for our clients, focusing on solutions and getting things done quickly. Our firm is characterised by short communication lines and high-quality service, all at competitive rates that we explain to our clients in advance. With our firm, you always know where you stand.

Bos van der Burg is member of Pragma International, a worldwide netwerk of law and consulting firms. 

Published by