Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Meer asbestslachtoffers krijgen financiële tegemoetkoming

Mensen die door het werken met asbest stoflongen (asbestose) hebben opgelopen, kunnen vanaf 1 april 2014 een financiële tegemoetkoming van ruim 19.000 euro krijgen van de overheid. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft dat eind maart, mede namens staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu, in een brief aan de Tweede Kamer.

Asbestose is een stoflongziekte die veroorzaakt wordt door een langdurige en intensieve blootstelling aan asbeststof. De tegemoetkoming van de overheid is een voorschot op de schadevergoeding die een zieke werknemer van zijn (oude) werkgever ontvangt. Als een werknemer eenmaal een schadevergoeding heeft ontvangen, moet de overheidstegemoetkoming worden terugbetaald.

Eind vorig jaar bereikten onder meer verzekeraars en werkgevers overeenstemming over een vergoeding voor immateriële schade voor werknemers die asbestose hebben opgelopen door hun werk. Deze vergoeding kan oplopen tot ruim 55.000 euro per slachtoffer. Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) bemiddelt tussen asbestslachtoffers en hun werkgever.

Tot nu toe hadden alleen mensen die de ziekte ‘maligne mesothelioom’ krijgen (een vorm van kanker die ontstaat door asbestdeeltjes in de longen), recht op een tegemoetkoming vooruitlopend op een schadevergoeding. Die groep wordt nu dus uitgebreid.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

BOS VAN DER BURG serves a wide range of commercial clients, from the small and medium-size enterprise sector to listed funds, as well as non-profits, institutions and governments. BOS VAN DER BURG also provides legal advice to private individuals and acts as counsel in court proceedings.

BOS VAN DER BURG takes a full-service, proactive approach to the work we do for our clients, focusing on solutions and getting things done quickly. Our firm is characterised by short communication lines and high-quality service, all at competitive rates that we explain to our clients in advance. With our firm, you always know where you stand.

Bos van der Burg is member of Pragma International, a worldwide netwerk of law and consulting firms. 

Published by