Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Minimumloon per 1 januari 2016

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2016 verhoogd met 1,11%. Per 1 januari 2016 gelden volgens de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) ook nieuwe regels voor het minimumloon.

De brutobedragen van de Wet minimumloon (WML) en de minimumvakantiebijslag zijn per 1 januari 2016 als volgt:

 • € 1.524,60 per maand (was per 1 juli 2015: € 1.507,80)
 • € 351,85 per week
 • € 70,37 per dag

Minimumjeugdloon 
Werknemers jonger dan 23 jaar hebben recht op een vastgesteld percentage van het bruto wettelijk minimumloon.

Het wettelijk minimumjeugdloon per 1 januari 2016 wordt:

 • 22 jaar: € 1.295,90 per maand (85%)
 • 21 jaar: € 1.105,35 per maand (72,5%)
 • 20 jaar: €    937,65 per maand (61,5%)
 • 19 jaar: €    800,40 per maand (52,5%)
 • 18 jaar: €    693,70 per maand (45,5%)
 • 17 jaar: €    602,20 per maand (39,5%)
 • 16 jaar: €    526,00 per maand (34,5%)
 • 15 jaar: €    457,40 per maand (30%)

 
Minimumuurloon 
Bruto minimumloon per uur voor een werknemer van 23 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband van resp. 36, 38 of 40 uur per week bedraagt per 1 januari 2016:

 • 36-urige werkweek: € 9,78
 • 38-urige werkweek: € 9,26
 • 40-urige werkweek: € 8,80

 

Striktere regels 
Volgens de regels van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) gelden voor werkgevers striktere regels rond het minimumloon:

 • Werkgevers betalen volledig minimumloon: elke constructie waarbij werkgevers minder dan het hele minimumloon betalen is verboden. Bijvoorbeeld wanneer een werkgever ten onrechte maaltijdkosten of verzekeringspremies inhoudt op het loon.
 • Duidelijke loonstrook: werkgevers moeten zorgen dat de loonstrookjes begrijpelijk zijn voor het personeel. Zij moeten alle bedragen op de loonstrook duidelijk toelichten. De Inspectie SZW kan werkgevers een boete geven als de loonstrook niet klopt.
 • Minimumloon via bank betalen: werkgevers mogen het minimumloon niet meer contant betalen. De verplichte girale betaling levert een bankafschrift op dat geldt als een 'objectief en transparant document'. Als een werknemer geen bankrekening heeft, zijn bankgegevens niet wil doorgeven of het loon wil laten overmaken naar een rekening die niet op zijn naam staat, dan kan de werkgever het loon niet op een legale manier uitbetalen. Wat een werknemer meer dan het minimumloon verdient, mag wel contant betaald worden.

Minister Asscher heeft eerder dit jaar aangegeven de regels van het minimumloon te willen aanpassen. Die wens leeft ook in de Tweede Kamer: daar wil een meerderheid een 'substantieel' hoger minimumjeugdloon. Het Kabinet werkt aan een voorstel voor wijziging van de WML.

Een overzicht van de nieuwe bedragen van het minimumloon en het minimumjeugdloon staat in de nieuwe regeling, gepubliceerd in de Staatscourant.

Bron: P&O Actueel

BOS VAN DER BURG serves a wide range of commercial clients, from the small and medium-size enterprise sector to listed funds, as well as non-profits, institutions and governments. BOS VAN DER BURG also provides legal advice to private individuals and acts as counsel in court proceedings.

BOS VAN DER BURG takes a full-service, proactive approach to the work we do for our clients, focusing on solutions and getting things done quickly. Our firm is characterised by short communication lines and high-quality service, all at competitive rates that we explain to our clients in advance. With our firm, you always know where you stand.

Bos van der Burg is member of Pragma International, a worldwide netwerk of law and consulting firms. 

Published by