Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Nieuwe wetten per 1 juli 2014

Per 1 juli 2014 treden een aantal nieuwe wetten in werking.

Ruimere toepassing strafwet

Minister Opstelten en staatssecretaris Teeven willen strafvervolging in meer gevallen mogelijk maken als Nederlanders in het buitenland slachtoffer zijn geworden van een ernstig misdrijf.  De regeling, die op 1 juli ingaat, sluit aan bij het beleid van het kabinet om de positie van slachtoffers te versterken. Als de autoriteiten in het land waar het misdrijf is gepleegd niet optreden, kan Nederland zich actief opstellen en dader(s) opsporen en straffen. De mogelijkheden daartoe zijn nu beperkt.

Niet alleen moet het recht zijn loop krijgen, belangrijk is ook dat Nederlandse slachtoffers en nabestaanden daadwerkelijk steun krijgen. Het kan nu voorkomen dat geen enkel land optreedt, omdat bijvoorbeeld voor Nederland rechtsmacht ontbreekt. Die leemte wordt nu opgevuld. Verder is de maatregel voorgesteld met het oog op de sterke toename van het vrije verkeer binnen de Europese Unie en de internationalisering van de samenleving. Het wetsvoorstel verruimt de zogeheten extraterritoriale rechtsmacht van Nederland.

Preventief fouilleren op wapens

Burgemeesters kunnen voor maximaal twaalf uur een gebied aanwijzen waar de politie op bevel van de officier van justitie preventief op wapens mag fouilleren. Het moet dan gaan om een plotselinge gebeurtenis, bijvoorbeeld een stevige vechtpartij bij de uitgang van een discotheek of café of een dreigende confrontatie tussen voetbalhooligans in de buurt van een treinstation. De nieuwe bevoegdheid is bedoeld voor een kortstondige fouilleeractie. De nieuwe wet van minister Opstelten treedt op 1 juli in werking.

De burgemeester heeft vooraf geen toestemming van de gemeenteraad nodig; hij informeert de raad zo spoedig mogelijk. Zowel het besluit van de burgemeester als het bevel van de officier van justitie kan mondeling worden gegeven, met schriftelijke bevestiging achteraf. Burgemeesters, openbaar ministerie en politie kunnen hiermee slagvaardiger reageren op wapenincidenten of juist ongeregeldheden voorkomen.

Pandbeleningen

Klanten van pandhuizen krijgen meer bescherming. De nieuwe regels van de ministers Opstelten en Kamp moeten er vanaf 1 juli voor zorgen dat zij beter geïnformeerd worden over de voorwaarden van pandbeleningen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de hoogte van de vergoeding die betaald moet worden aan het pandhuis voor de lening en de lengte van de beleentermijn. Pandhuizen voorzien nog steeds in een behoefte van mensen die snel geld nodig hebben, maar geen geld willen of kunnen lenen, en ook niet van plan zijn bezittingen te verkopen.

De huidige Pandhuiswet dateert uit 1910 en is sterk verouderd, waardoor klanten van pandhuizen onvoldoende worden beschermd. De nieuwe wet zorgt ervoor dat klanten van pandhuizen wel adequate bescherming krijgen en de dienstverlening door pandhuizen in stand blijft.

Transgenders

Transgenders van 16 jaar of ouder kunnen makkelijker de vermelding van het geslacht op hun geboorteakte laten wijzigen, buiten de rechter om. Het is voldoende als een deskundige vaststelt dat de overtuiging van een persoon om tot het andere geslacht te behoren blijvend van aard is. Het betreft een wet van staatssecretaris Teeven die op 1 juli 2014 in werking treedt.

Met die verklaring kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de vermelding van het geslacht in de akte van de geboorte aanpassen. De deskundigenverklaring vermeldt dat de transgender duidelijk heeft gemaakt ervan overtuigd te zijn tot het andere geslacht te behoren, zich daarover heeft laten voorlichten en ook daarna nog de geslachtsaanduiding in de geboorteakte gewijzigd wil hebben.

Bron: Ministerie van Algemene Zaken

BOS VAN DER BURG serves a wide range of commercial clients, from the small and medium-size enterprise sector to listed funds, as well as non-profits, institutions and governments. BOS VAN DER BURG also provides legal advice to private individuals and acts as counsel in court proceedings.

BOS VAN DER BURG takes a full-service, proactive approach to the work we do for our clients, focusing on solutions and getting things done quickly. Our firm is characterised by short communication lines and high-quality service, all at competitive rates that we explain to our clients in advance. With our firm, you always know where you stand.

Bos van der Burg is member of Pragma International, a worldwide netwerk of law and consulting firms. 

Published by