Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Onvoorwaardelijk strafontslag marktmeester voor het aannemen van geld

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 15 mei 2014 datappellant zich schuldig heeft gemaakt aan zeer ernstig plichtverzuim doordat hij geld heeft aangenomen van marktkooplieden en betrokken is geweest bij het systematisch inzamelen van gelden van marktkooplieden en daarvan heeft geprofiteerd.

Betaling van de standplaatsen op de markt vindt al geruime tijd plaats met een pasje, zodat geen contant geld meer nodig is. Bij door verschillende opsporingsambtenaren uitgevoerde observaties op 9 november 2009, 28 november 2009 en 11 januari 2010 is waargenomen dat appellant contant geld heeft aangenomen van marktkooplieden. Op 
9 november 2009 is gezien dat appellant tweemaal een briefje van € 20,- heeft ontvangen, op 28 november 2009 ging het om een bankbiljet van € 50,- en op 11 januari 2011 om bedragen van € 2,- en € 10,-. Drie marktkooplieden hebben tegenover opsporingsambtenaren verklaard dat zij aan de markmeesters geld hebben betaald en hebben daarbij expliciet de naam van appellant genoemd. Appellant heeft op 13 januari 2010 tegenover opsporingsambtenaren verklaard dat hij per week tussen € 30,- en € 60,- aan koffiegeld ontvangt en dat hij dan een goede week heeft. De politie heeft bij een doorzoeking in het kantoor van de marktmeesters enveloppen met contant geld in beslag genomen. Vijf marktmeesters hebben verklaard dat de envelop met de code “lotto zat” de dagopbrengst bevatte van de op zaterdag opgehaalde gelden. Het geld werd iedere week verdeeld onder de zeven marktmeesters en in zeven enveloppen gedaan, voorzien van de initialen van de verschillende marktmeesters. Appellant heeft steeds ontkend dat hij meedeed, maar die ontkenning staat haaks op wat andere marktmeesters hebben verklaard.

Door geld aan te nemen van marktkooplieden en door zijn betrokkenheid bij het systematisch inzamelen van gelden van marktkooplieden waarvan hij heeft geprofiteerd heeft appellant zich schuldig gemaakt aan het hem verweten plichtsverzuim. Hierdoor is het aanzien van [naam gemeente] ernstig geschaad en heeft appellant het vertrouwen van de gemeente geschonden. Dit plichtsverzuim rechtvaardigt daarom de oplegging van de zwaarste straf van onvoorwaardelijk ontslag. De door appellant gestelde lange en onberispelijke staat van dienst, maakt dat, gelet op de ernst van het appellant verweten gedrag, niet anders.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Dit is een nieuwsbericht op basis van de genoemde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Bij verschil tussen dit nieuwsbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Uitspraken: ECLI:NL:CRVB:2014:1683
Bron: Rechtspraak.nl

BOS VAN DER BURG serves a wide range of commercial clients, from the small and medium-size enterprise sector to listed funds, as well as non-profits, institutions and governments. BOS VAN DER BURG also provides legal advice to private individuals and acts as counsel in court proceedings.

BOS VAN DER BURG takes a full-service, proactive approach to the work we do for our clients, focusing on solutions and getting things done quickly. Our firm is characterised by short communication lines and high-quality service, all at competitive rates that we explain to our clients in advance. With our firm, you always know where you stand.

Bos van der Burg is member of Pragma International, a worldwide netwerk of law and consulting firms. 

Published by