Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

De informatieverplichting van de AVG: leuker kunnen we het niet maken, wel duidelijker

17 May 2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe Europese wet op het gebied van privacy, die met ingang van 25 mei 2018 van kracht wordt binnen de EU. Met ingang van deze datum vervangt de AVG de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in Nederland.

De invoering van de AVG zorgt er voor dat iedereen moet gaan nadenken over de manier waarop er wordt omgegaan met de persoonsgegevens van bijvoorbeeld de klanten van bedrijven of de leden van verenigingen.

Informatieverplichting

Het belangrijkste van de AVG is dat er een informatieverplichting komt voor iedere instantie die persoonsgegevens verzamelt en/of bewerkt. Of je nu een internationaal bedrijf of eenmanszaak hebt, of je nu bestuurder bent van een sportvereniging of stichting, vanaf 25 mei 2018 zult u aan deze informatieverplichting moeten voldoen. Het beste is om een privacy verklaring op te (laten) stellen, op uw website te publiceren en u uiteraard vervolgens aan deze privacy verklaring te houden.

Hoe voldoe ik aan de AVG?

De AVG bevat een hoop open normen. Dit houdt in dat niet exact staat beschreven wat je precies als bedrijf moet doen. De AVG compleet negeren is in ieder geval geen optie; u riskeert een flinke boete. Wat je in ieder geval – zeker als klein bedrijf, zzp-er en/of vereniging of stichting moet doen, is een privacy verklaring opstellen. De privacy verklaring moet begrijpelijk zijn en mag je bijvoorbeeld op je website zetten om zo uw klanten of leden te informeren.

Wat moet ik in een privacy verklaring zetten?

In de privacy verklaring moet in ieder geval een aantal algemene dingen vermelden. Dit zijn:

 • Uw bedrijfsnaam en contactgegevens;
 • Welke persoonsgegevens worden bewaard;
 • Met welk doel deze persoonsgegevens worden bewaard; 
 • Hoe lang de persoonsgegevens zullen worden bewaard (onder de AVG mogen de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard);
 • De rechten van de betrokkene met betrekking tot hun persoonsgegevens;
 • Hoe de persoonsgegevens door de betrokkene kunnen worden ingezien, gewijzigd of gewist;
 • Het recht op een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, en hoe deze klacht kan worden ingediend.

In sommige gevallen moet je ook ‘extra’ dingen vermelden. Kijk dus altijd of dit voor u van toepassing is:

 • Wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van persoonsgegevens (indien de verwerking van de persoonsgegeven een wettelijke of contractuele verplichting of noodzakelijke voorwaarde is);
 • Wat zijn de contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming (indien die is aangewezen);
 • Aan wie worden de persoonsgegevens doorgegeven? Het is mogelijk dat u een verwerkersovereenkomst met deze derde partij dient overeen te komen;
 • Worden de gegevens aan een derde land verstrekt, bijvoorbeeld omdat de servers in een ander land staan;
 • Als persoonsgegevens met toestemming moeten zijn verkregen, meldt dan dat deze toestemming ook weer ingetrokken mag worden;
 • De bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, indien de gegevens niet van de betrokkene zelf zijn verkregen.

Boete onder de AVG

Voldoe je niet aan de informatieverplichting, kan er een boete worden opgelegd die in de miljoenen euro’s kan lopen. Het is niet verplicht om de rechten van betrokkene in een privacy verklaring neer te leggen, maar u moet wel kunnen aantonen dat u de betrokkene duidelijk hebt geïnformeerd over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens en dat je dit gedaan hebt op een eenvoudige manier. Een privacy verklaring op uw website lijkt dan ook het meest eenvoudig.

Op het internet zijn veel voorbeelden te vinden van privacy verklaringen. Kijk ook eens naar de  privacy verklaring (239.9 KB) van Bos van der Burg Advocaten zelf!

Uiteraard kunnen de specialisten van Bos Van der Burg Advocaten u helpen bij het opstellen van een privacy verklaring of de door u zelf opgestelde privacy verklaring nakijken tegen een vooraf overeengekomen, concurrerend tarief. Neem contact op via 079-3203366 of via info@bosvanderburg.nl.

BOS VAN DER BURG serves a wide range of commercial clients, from the small and medium-size enterprise sector to listed funds, as well as non-profits, institutions and governments. BOS VAN DER BURG also provides legal advice to private individuals and acts as counsel in court proceedings.

BOS VAN DER BURG takes a full-service, proactive approach to the work we do for our clients, focusing on solutions and getting things done quickly. Our firm is characterised by short communication lines and high-quality service, all at competitive rates that we explain to our clients in advance. With our firm, you always know where you stand.

Bos van der Burg is member of Pragma International, a worldwide netwerk of law and consulting firms.