Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Faillissementsfraude aangepakt: bestuurders opgelet!

6 April 2016

Op 5 april 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel over het civielrechtelijk bestuursverbod aangenomen. De nieuwe wet is een toevoeging op de huidige Faillissementswet. Het geeft de mogelijkheid om bestuurders voor maximaal vijf jaar te verbieden om nog bestuurder te zijn van een vennootschap. Ook mag een bestuurder geen bestuursfunctie of commissariaat uitoefenen in een andere vennootschap. Het Openbaar Ministerie of de curator van het desbetreffende faillissement kan aan de civiele rechter een verzoek doen het bestuursverbod op te leggen.

 Een bestuursverbod kan worden opgelegd indien een bestuurder faillissementsfraude pleegt of zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag in aanloop naar een faillissement. De overheid probeert hiermee de faillissementsfraude terug te dringen en onregelmatigheden rond faillissementen te bestrijden. Of deze wet een einde gaat maken aan de praktijken van malafide bestuurders, is maar zeer de vraag. De kring van personen rondom een malafide bestuurder, kan zich immers nog steeds eenvoudig inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Daarnaast is ook het wetsvoorstel herziening strafbaarstelling faillissementsfraude aangenomen. Deze wet verruimt de mogelijkheden voor curatoren om effectiever en daadkrachtiger op te treden tegen frauduleuze faillissementen. Nu gebeurt het maar al te vaak dat de curator een lege boedel aantreft, zonder enige administratie. Dit maakt het voor de curator erg lastig om onderzoek te doen naar faillissementsfraude. Om deze faillissementsfraude beter te kunnen aanpakken is daarom de overtreding van de administratieplicht bij faillissementen, strafbaar gesteld. De straffen kunnen oplopen van geldboetes tot maximaal 1 jaar gevangenisstraf voor het niet verstrekken van inlichtingen, tot maximaal zes jaar gevangenisstraf voor het vooraf of tijdens het faillissement onttrekken van goederen aan de boedel of het opzettelijk bevoordelen van schuldeisers.

BOS VAN DER BURG serves a wide range of commercial clients, from the small and medium-size enterprise sector to listed funds, as well as non-profits, institutions and governments. BOS VAN DER BURG also provides legal advice to private individuals and acts as counsel in court proceedings.

BOS VAN DER BURG takes a full-service, proactive approach to the work we do for our clients, focusing on solutions and getting things done quickly. Our firm is characterised by short communication lines and high-quality service, all at competitive rates that we explain to our clients in advance. With our firm, you always know where you stand.

Bos van der Burg is member of Pragma International, a worldwide netwerk of law and consulting firms.