Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Huurprijswijziging bedrijfsruimte

28 January 2014

Huurprijswijziging bedrijfsruimte

Veel ondernemers zijn zich niet bewust van de wettelijke mogelijkheid om de huisvestingslasten (aanzienlijk) te verlagen. Dat wettelijke kader is geschapen voor de zogeheten middenstandsbedrijfsruimte (artikel 7:290 e.v. BW). Daaronder vallen onder meer winkels, grootwinkelbedrijven, horecazaken, garagebedrijven, apotheken, benzinestations, kiosken, meubelhandels, showrooms, etc. Deze opsomming is niet uitputtend.

De wet opent de mogelijkheid om de huurprijs (nader) door de Rechter te laten vaststellen indien:

(a) de overeenkomst voor bepaalde tijd geldt: na afloop van de overeengekomen duur (met overeengekomen duur wordt hier bedoeld de eerste huurperiode), en;

(b) de huurprijs niet overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimten ter plaatse.

Gelet op de crisis in vastgoedland die al jaren aanhoudt, is de kans groot dat ondernemers die bijvoorbeeld vijf jaren of meer geleden een huurovereenkomst hebben gesloten, te veel huur betalen wanneer de huurprijs niet (tussentijds) is aangepast.

Bij de nadere vaststelling van de huurprijs let de Rechter op het gemiddelde van de huurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimten ter plaatse, welke zich hebben voorgedaan in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de dag waarop de vordering is ingesteld, de zogeheten referentieperiode.

Bos Van der Burg Advocaten biedt ondernemers aan om, geheel vrijblijvend, te inventariseren of er wettelijke mogelijkheden zijn om de huurprijs (in rechte) te laten wijzigen.

mr. P.H. (Pieter) Bos

BOS VAN DER BURG serves a wide range of commercial clients, from the small and medium-size enterprise sector to listed funds, as well as non-profits, institutions and governments. BOS VAN DER BURG also provides legal advice to private individuals and acts as counsel in court proceedings.

BOS VAN DER BURG takes a full-service, proactive approach to the work we do for our clients, focusing on solutions and getting things done quickly. Our firm is characterised by short communication lines and high-quality service, all at competitive rates that we explain to our clients in advance. With our firm, you always know where you stand.

Bos van der Burg is member of Pragma International, a worldwide netwerk of law and consulting firms.