Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Is een makelaar aansprakelijk voor een onjuist taxatierapport?

14 October 2014

De bank verstrekt een lening aan een klant in financiële moeilijkheden en eist hierbij zekerheid in de vorm van een hypotheekrecht op het bedrijfspand. De bank baseert zich voor wat betreft het bedrijfspand op het taxatierapport van een makelaar/taxateur. De taxatie blijkt later te hoog te zijn. De bank spreekt de makelaar hier op aan. De bank vindt dat de makelaar aansprakelijk is voor de schade die de bank lijdt ten gevolge van het onjuiste taxatierapport. Had de bank geweten dat het onroerend goed minder waard was, had zij een lagere lening verstrekt of andere zekerheden geëist. 

De bank stelt dat de makelaar met het opstellen en uitbrengen van het taxatierapport niet de zorgvuldigheid heeft betracht die van een redelijk handelend taxateur mag worden verlangd, door zonder gedegen onderzoek een taxatierapport uit te brengen. De bank stelt dat indien de makelaar een juiste taxatie zou hebben gemaakt, de bank ongeveer € 324.000,= minder zou hebben verstrekt. De bank wil dat deze schade door de makelaar wordt vergoed. 

De makelaar stelt zich op het standpunt dat hij zijn aansprakelijkheid jegens derden voor eventuele onjuistheden in het taxatierapport, heeft uitgesloten. In het taxatierapport is een beding (de zogenaamde exoneratieclausule) opgenomen waarin staat dat geen verantwoordelijkheid wordt aanvaard bij het gebruik van het rapport door derden. Volgens de Rechtbank had de bank, na het lezen van dit beding, bij de makelaar moeten navragen of dit beding ook jegens haar gold. Nu de bank dit niet heeft nagevraagd, mocht zij er dus niet op vertrouwen dat zij bij een lagere taxatie de makelaar aansprakelijk kon stellen voor de geleden schade. 

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bevestigt in een recent arrest het oordeel van de Rechtbank (23 september 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:7353). In het beding in het taxatierapport staat heel duidelijk dat geen verantwoordelijkheid wordt aanvaard jegens anderen dan de opdrachtgever. De bank had in dit specifieke geval dan ook contact moeten opnemen met de makelaar om de bevestiging te krijgen dat ook jegens de bank aansprakelijkheid wordt aanvaard. De makelaar is door het gebruik van dit duidelijke beding dan ook niet aansprakelijk voor de schade die de bank heeft geleden. 

Dit arrest bevestigt wederom het belang van een goede exoneratieclausule, waarin aansprakelijkheid zo veel als mogelijk wordt uitgesloten. Indien u een dergelijke exoneratieclausule in het zakelijk verkeer tegenkomt, dient u zich bovendien bewust te zijn van de mogelijke gevolgen. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan gerust contact op met mr. C.M. (Kees) van der Burg.

Zie hier de uitspraak

BOS VAN DER BURG serves a wide range of commercial clients, from the small and medium-size enterprise sector to listed funds, as well as non-profits, institutions and governments. BOS VAN DER BURG also provides legal advice to private individuals and acts as counsel in court proceedings.

BOS VAN DER BURG takes a full-service, proactive approach to the work we do for our clients, focusing on solutions and getting things done quickly. Our firm is characterised by short communication lines and high-quality service, all at competitive rates that we explain to our clients in advance. With our firm, you always know where you stand.

Bos van der Burg is member of Pragma International, a worldwide netwerk of law and consulting firms.