Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Negatieve BKR-registratie succesvol verwijderd in kort geding

15 August 2017

Op 28 juli 2017 vond op de Rechtbank Amsterdam een kort geding plaats waarbij verwijdering van een negatieve BKR-registratie succesvol werd gevorderd door de advocaten van Bos Van der Burg Advocaten.

Negatieve BKR-registratie

Bijna iedere Nederlander staat geregistreerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van het Bureau Krediet Registratie (BKR). Niet iedere registratie is echter negatief. Wanneer er bijvoorbeeld geen achterstand in betalingen ontstaat, is er vaak niets aan de hand. Pas wanneer een dergelijke registratie negatief wordt, levert dit soms moeilijkheden op. Het wordt dan bijvoorbeeld lastig om een nieuw krediet of hypotheek af te sluiten. Zo ondervond ook onze cliënt, John (gefingeerde naam).

De zaak

In 2014 heeft John op afbetaling bij H&M online kinderkleding gekocht. John werd echter ontslagen en ontving een brief dat er een achterstand was in zijn betalingen aan de H&M. Die achterstand is een paar maanden later direct voldaan. In 2017 koopt John een nieuwe woning. Dan blijkt dat hij geen hypotheek kan krijgen, vanwege deze negatieve BKR-registratie uit 2014.

Bemiddeling van Dynamiet Nederland

Via Dynamiet Nederland is aan de H&M verzocht om de negatieve BKR-registratie te verwijderen. De H&M heeft vervolgens het BKR verzocht de registratie te verwijderen. Het BKR weigerde dit: zij gingen niet over tot verwijdering. Dat betekende dus dat John zijn nieuwe hypotheek niet rond kon krijgen. Aangezien de verkopers van de door John gekochte woning geen verder uitstel van betaling wilden verlenen, werd door Bos Van der Burg Advocaten een kort geding aanhangig gemaakt dat op 28 juli 2017 op zitting werd behandeld. In dit kort geding werd gevraagd om onmiddellijke verwijdering door het BKR van de negatieve BKR-registratie.

Belangenafweging door de Rechtbank

De Rechter die een verzoek krijgt om verwijdering van een negatieve BKR-registratie te bevelen, dient een belangenafweging te maken: weegt het belang van het in stand laten van de negatieve BKR-registratie wel op tegen de belangen van de persoon die verzoekt om verwijdering hiervan? In sommige gevallen kan het namelijk onredelijk zijn om de negatieve BKR-registratie nog langer in stand te laten. Het in stand houden daarvan wordt dan buitenproportioneel genoemd.

Kort geding verwijderen negatieve BKR-registratie

Niet is komen vast te staan of John de brief heeft ontvangen waarbij wordt aangekondigd dat de registratie gedaan zou worden. Ook is de achterstand in de betalingen binnen drie maanden door John voldaan. Bovendien is hij nu financieel stabiel en is voldoende komen vast te staan dat hij geen nieuwe hypotheek kan krijgen. Reden genoeg voor de kort geding rechter om de verwijdering van de negatieve BKR-registratie van John te bevelen op straffe van een flinke dwangsom.

 Lees hier de originele uitspraak.

Lees hier de artikelen die gepubliceerd zijn door het NRC over deze zaak:

Dit artikel is geschreven door  Bos Van der Burg Advocaten, gevestigd in Zoetermeer. U kunt contact met onze advocaten opnemen via 079-3203366 of via info@bosvanderburg.nl.

BOS VAN DER BURG serves a wide range of commercial clients, from the small and medium-size enterprise sector to listed funds, as well as non-profits, institutions and governments. BOS VAN DER BURG also provides legal advice to private individuals and acts as counsel in court proceedings.

BOS VAN DER BURG takes a full-service, proactive approach to the work we do for our clients, focusing on solutions and getting things done quickly. Our firm is characterised by short communication lines and high-quality service, all at competitive rates that we explain to our clients in advance. With our firm, you always know where you stand.

Bos van der Burg is member of Pragma International, a worldwide netwerk of law and consulting firms.