Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Nieuwe methode doorstart van onderneming: de pre-pack

2 September 2014

De pre-pack methode wint aan populariteit en wordt steeds vaker gebruikt door ondernemingen in zwaar weer om een doorstart te kunnen realiseren. Deze procedure vindt in het geheim plaats, voorafgaand aan een faillissement. Dit is een van de redenen dat veel mensen nog nooit van deze methode hebben gehoord. De faillissementen van onder andere het Ruwaard van Putten ziekenhuis, Schoenenreus en Marlies Dekker werden vooraf gegaan door een pre-pack. Wat houdt de pre-pack in?

Bij een pre-pack vraagt de (bijna failliete) onderneming aan de Rechtbank wie de curator en de rechter-commissaris zullen worden indien de onderneming eigen aangifte tot faillietverklaring zou doen. Deze aanstaande curator, die in een pre-pack ‘stille bewindvoerder’ wordt genoemd, kan nog vóór faillissement onderzoeken of een doorstart mogelijk is. De stille bewindvoerder kan zorgvuldig en in relatieve rust onderhandelen met verschillende partijen en dit vergroot de kans op een succesvolle doorstart. De (doorstartende) onderneming kan op die manier zijn activiteiten na faillissement vrijwel onmiddellijk voortzetten. Een pre-pack kan leiden tot een hogere opbrengst voor de schuldeisers, behoud van werkgelegenheid en vermindering van de schuldpositie.

Er is op dit moment (nog) geen wettelijke basis voor de pre-pack: de procedure heeft zich in de praktijk ontwikkeld. Een aantal rechtbanken hebben wel een brief beschikbaar waarin een kader wordt geschetst waarbinnen de pre-pack procedure dient te worden uitgevoerd. De manier waarop de kosten van de pre-pack worden gedragen, verschilt per Rechtbank. De stille bewindvoerder kan bijvoorbeeld een voorschot op zijn salaris verlangen.

Heeft u vragen over de mogelijkheden van een pre-pack? Wacht niet totdat al sprake is van een faillissementssituatie, maar neem contact op met mr. C.M. (Kees) van der Burg.

BOS VAN DER BURG serves a wide range of commercial clients, from the small and medium-size enterprise sector to listed funds, as well as non-profits, institutions and governments. BOS VAN DER BURG also provides legal advice to private individuals and acts as counsel in court proceedings.

BOS VAN DER BURG takes a full-service, proactive approach to the work we do for our clients, focusing on solutions and getting things done quickly. Our firm is characterised by short communication lines and high-quality service, all at competitive rates that we explain to our clients in advance. With our firm, you always know where you stand.

Bos van der Burg is member of Pragma International, a worldwide netwerk of law and consulting firms.