Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Verwijzen naar algemene voorwaarden op website

10 April 2015

De hoofdregel van algemene voorwaarden is dat deze voorwaarden vernietigd kunnen worden – en dus niet van toepassing zijn – als de wederpartij geen mogelijkheid heeft gehad om deze algemene voorwaarden te lezen. Het is dus erg belangrijk dat bij een offerte altijd de algemene voorwaarden worden meegestuurd. Zogenaamde dienstverrichters mogen sinds 2012 hun algemene voorwaarden ter beschikking stellen door rechtstreeks te verwijzen naar de algemene voorwaarden op hun website. Dienstverrichters hoeven de algemene voorwaarden dus niet meer telkens mee te sturen. Dit lijkt op het eerste gezicht makkelijk, maar let op! Uit een recente uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant blijkt dat het enkel doorverwijzen naar de website grote gevolgen kan hebben voor de aansprakelijkheid. 

In deze uitspraak stond vast dat de Partij B schade had geleden. Partij A stelde dat zij niet aansprakelijk was voor deze schade, omdat de aansprakelijkheid werd beperkt in de FENIT-voorwaarden. Deze voorwaarden waren – zo stelde Partij A - keurig op de website van Partij A gepubliceerd. De Rechtbank heeft vervolgens Partij A opdracht gegeven te bewijzen dat deze voorwaarden op het moment van contracteren inderdaad op de website waren geplaatst. Partij A probeerde dit te bewijzen door drie getuigenverklaringen, DNS-gegevens en ongedateerde printscreens van de website. 

De Rechtbank vond dit bewijs onvoldoende. Immers, de drie directeuren die een getuigenverklaring hadden afgelegd, waren partij-getuigen. Er moest dus aanvullend bewijs worden geleverd. De DNS-gegevens toonden dat de website onder verschillende domeinnamen steeds is gekoppeld aan hetzelfde IP-adres. Ook dit was niet voldoende, het bewijst slechts dat het niet uitmaakt welke extensie (.com of .nl) wordt gekozen om op dezelfde website uit te komen. Ook de ongedateerde printscreens leverden niet het bewijs. De Rechtbank kwam aldus tot het oordeel dat Partij A geen redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. De algemene voorwaarden werden vernietigd, waardoor er door Partij A geen beroep gedaan kon worden op beperking van de aansprakelijkheid. Partij A moest daarom álle schade van Partij B vergoeden. 

Conclusie: denk niet te makkelijk als het om algemene voorwaarden gaat. Deze rechtszaak bewijst nogmaals hoe lastig het is te bewijzen wat de inhoud van een website is op een bepaalde datum. Neem altijd het zekere voor het onzekere en stuur de algemene voorwaarden gewoon mee met de offerte. Alleen verwijzen naar de website kan riskant zijn. 

Neem voor meer informatie over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden contact op met mr. L.A. Bettonvil.

Lees hier de uitspraak

BOS VAN DER BURG serves a wide range of commercial clients, from the small and medium-size enterprise sector to listed funds, as well as non-profits, institutions and governments. BOS VAN DER BURG also provides legal advice to private individuals and acts as counsel in court proceedings.

BOS VAN DER BURG takes a full-service, proactive approach to the work we do for our clients, focusing on solutions and getting things done quickly. Our firm is characterised by short communication lines and high-quality service, all at competitive rates that we explain to our clients in advance. With our firm, you always know where you stand.

Bos van der Burg is member of Pragma International, a worldwide netwerk of law and consulting firms.