Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Veelpleger in het verkeer eerder in het vizier

De aanpak van veelplegers in het verkeer wordt aangescherpt. Zogeheten hufterovertredingen die nu nog administratiefrechtelijk met een standaard boete worden afgedaan, worden vanaf 1 januari 2015 strafrechtelijk aangepakt. Daarbij gaat het om potentieel gevaarlijke en hinderlijke gedragingen, zoals het niet stoppen voor een stopteken van de politie, negeren van een rood kruis of op de snelweg onterecht de vluchtstrook gebruiken. Door de overheveling naar het strafrecht komen veelplegers van deze overtredingen direct in beeld bij justitie, waardoor ze uit de anonimiteit worden gehaald en steviger aangepakt kunnen worden.

Dat heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Met politie en het Openbaar Ministerie (OM) is bekeken welke asociale en hinderlijke verkeersovertredingen nu nog administratiefrechtelijk worden afgedaan volgens de wet Mulder en niet worden bijgehouden in justitiële documentatie, terwijl dat wel wenselijk is. Bij de keus welke verkeersovertredingen overgaan naar het strafrecht hebben verschillende criteria een rol gespeeld. Er is gekeken in hoeverre opzet in het spel is, het gevaar dat ontstaat door de overtreding, hinder voor anderen, mogelijke gevolgen en perceptie bij medeweggebruikers.

Door het OM zal een nieuwe recidiveregeling worden opgesteld. Bij de eerste overtredingen zullen mensen een strafbeschikking ontvangen. Zodra sprake is van herhaald plegen van dit soort feiten kan het OM tot zwaardere sancties overgaan. In de nieuwe regeling worden ook verkeersovertredingen meegenomen, die nu al binnen het strafrecht worden afgedaan. De nieuwe regeling komt naast recidiveregelingen die al bestaan op specifieke thema’s, bijvoorbeeld voor alcohol in het verkeer, bumperkleven, te hoge snelheid en voor scooterrijders die bij herhaling in de fout gaan.

Bij de nieuwe regeling geldt dat het OM kijkt naar de verzameling van gepleegde feiten, die als asociale en hinderlijke verkeersovertredingen geselecteerd zijn. Na drie eerder gepleegde verkeersovertredingen binnen een tijdsbestek van twee jaar, zal het OM beoordelen welke zwaardere sanctie op zijn plaats is. Een eerder geopperd plan om waarschuwingsbrieven te sturen om mensen uit de anonimiteit te halen, wordt in deze aanpak niet meer nodig geacht. De overtreders komen immers direct in beeld bij het OM na de eerste overtreding.

Bron: Ministerie van Justitie

BOS VAN DER BURG serves a wide range of commercial clients, from the small and medium-size enterprise sector to listed funds, as well as non-profits, institutions and governments. BOS VAN DER BURG also provides legal advice to private individuals and acts as counsel in court proceedings.

BOS VAN DER BURG takes a full-service, proactive approach to the work we do for our clients, focusing on solutions and getting things done quickly. Our firm is characterised by short communication lines and high-quality service, all at competitive rates that we explain to our clients in advance. With our firm, you always know where you stand.

Bos van der Burg is member of Pragma International, a worldwide netwerk of law and consulting firms. 

Published by