Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor gezondheid

Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer had Asscher gevraagd te reageren op een uitzending van de Altijd Wat Monitor op 5 februari. Deze uitzending ging over mensen die door hun werk ziek zijn geworden maar moeizaam een diagnose en hulp krijgen.
Asscher geeft aan dat werknemers ook bij moeilijk vast te stellen, complexere beroepsziekten op adequate zorg moeten kunnen rekenen.

Arbozorg
In zijn brief schrijft Asscher het te betreuren dat er situaties zijn waarin mensen gezondheidsschade oplopen door het werk en waarin goede arbozorg niet altijd snel beschikbaar is. Hij wijst in zijn brief wel op de eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers in deze. "Ik verwacht van werkgevers dat zij zich - met instemming van werknemers - op goede wijze laten bijstaan, bijvoorbeeld door met arbodienstverleners arbocontracten af te sluiten met voldoende aandacht voor preventie en het melden van beroepsziekten. Het vaststellen, melden, registreren en analyseren van beroepsziekten helpt het inzicht te vergroten in de oorzaken en risico's in het werk en de relatie tussen werk en gezondheid. Vroegtijdige signaleringen van arbeidsgerelateerde klachten en gegevens uit de analyse van meldingen van beroepsziekten zijn hulpbronnen bij het opstellen van de RI&E. De gegevens zijn niet alleen belangrijk voor het preventie- en re-integratiebeleid binnen een organisatie, maar voor heel werkend Nederland."

Preventiebeleid
Asscher: "Werknemers geven mede inhoud en uitvoering aan het preventiebeleid in hun bedrijf. De werkgever zorgt er voor dat de werknemers worden ingelicht over de risico's van de werkzaamheden voor de veiligheid en gezondheid. De werknemer zelf is ook verplicht om te zorgen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van anderen."

OR
Het arbobeleid van de organisatie is een belangrijk onderwerp voor de ondernemingsraad. Veiligheid, gezondheid en welzijn in verband met de arbeid en het ziekteverzuim vallen onder het instemmingsrecht van de or.

Bron: P en O Actueel

BOS VAN DER BURG serves a wide range of commercial clients, from the small and medium-size enterprise sector to listed funds, as well as non-profits, institutions and governments. BOS VAN DER BURG also provides legal advice to private individuals and acts as counsel in court proceedings.

BOS VAN DER BURG takes a full-service, proactive approach to the work we do for our clients, focusing on solutions and getting things done quickly. Our firm is characterised by short communication lines and high-quality service, all at competitive rates that we explain to our clients in advance. With our firm, you always know where you stand.

Bos van der Burg is member of Pragma International, a worldwide netwerk of law and consulting firms. 

Published by