Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Wijziging Arbowet: versterking positie preventiemedewerkers

Onlangs is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend om de positie van preventiemedewerkers te versterken. Deze medewerkers krijgen hiermee het wettelijke recht op overleg met de arbodienstverlener en de bedrijfsarts.

In het wetsvoorstel wordt ook de rol van de werkgever met betrekking tot verzuim duidelijker. Vaak laat de werkgever de verzuimbegeleiding over aan de bedrijfsarts, terwijl dit eigenlijk de rol van de werkgever is. De bedrijfsarts heeft hierin alleen een adviserende rol. Daarnaast krijgen werknemers de mogelijkheid om zelf de bedrijfsarts te benaderen waardoor verzuim sneller kan worden voorkomen. De wijzigingen moeten op 1 januari 2017 ingaan.

Door de aanpassing in de wet wordt het voor de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad ook mogelijk om zelf een persoon aan te stellen als preventiemedewerker, waardoor diegene een sterkere positie binnen het bedrijf krijgt.

Bron: PenO Actueel

BOS VAN DER BURG serves a wide range of commercial clients, from the small and medium-size enterprise sector to listed funds, as well as non-profits, institutions and governments. BOS VAN DER BURG also provides legal advice to private individuals and acts as counsel in court proceedings.

BOS VAN DER BURG takes a full-service, proactive approach to the work we do for our clients, focusing on solutions and getting things done quickly. Our firm is characterised by short communication lines and high-quality service, all at competitive rates that we explain to our clients in advance. With our firm, you always know where you stand.

Bos van der Burg is member of Pragma International, a worldwide netwerk of law and consulting firms. 

Published by