Minderjarige erfgenamen in een nalatenschap: de 6 meest gestelde vragen

Het afwikkelen van een nalatenschap is ingewikkeld. Wanneer één van de erfgenamen minderjarig is, wordt het afwikkelen van de nalatenschap nog complexer. In deze blog beantwoord ik de 6 meest gestelde vragen over minderjarigen in de nalatenschap.

1. Hoe kun je als minderjarige erfgenaam worden?

Een minderjarige wordt erfgenaam volgens de wet als beide ouders zijn overleden. Er zijn echter nog andere manieren waarop een minderjarige erfgenaam kan worden, bijvoorbeeld wanneer één van zijn ouders niet meer leeft op het moment dat één van zijn grootouders overlijdt. De minderjarige neemt dan als het ware de plek van zijn overleden ouder in de nalatenschap van zijn grootouder in. Daarnaast wordt een minderjarige erfgenaam wanneer hij in het testament tot erfgenaam is benoemd.

2. Kan een minderjarige een nalatenschap zelf aanvaarden of verwerpen?

Een minderjarige kan niet zelf een nalatenschap aanvaarden of verwerpen. Het is de wettelijke vertegenwoordiger die dit namens de minderjarige kan doen. Doorgaans is/zijn de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de minderjarige de ouder(s). Wanneer beide ouders niet meer leven kan dit bijvoorbeeld een oom of tante zijn die als voogd is aangewezen.

3. Welke mogelijkheden heeft de wettelijke vertegenwoordiger?

De wettelijke vertegenwoordiger heeft alleen de mogelijkheid om de nalatenschap namens de minderjarige beneficiair te aanvaarden (zonder zelf aansprakelijk te zijn voor de schulden) óf te verwerpen. Zuivere aanvaarding (aanvaarden van baten én schulden) is voor een minderjarige erfgenaam uitgesloten. Door zuivere aanvaarding uit te sluiten, wordt voorkomen dat de minderjarige met zijn gehele vermogen aansprakelijk wordt voor de schulden van de nalatenschap.

4. Hoe kan de wettelijke vertegenwoordiger beneficiair aanvaarden/verwerpen?

De wettelijke vertegenwoordiger die de nalatenschap namens de minderjarige beneficiair wenst te aanvaarden of te verwerpen, dient een verklaring af te leggen bij de kantonrechter. Deze verklaring moet worden afgelegd binnen drie maanden vanaf het tijdstip waarop de nalatenschap – of een aandeel daarin – de minderjarige toekomt. Wordt deze termijn van drie maanden overschreden, dan geldt de nalatenschap als door de minderjarige beneficiair aanvaard.

Wanneer de wettelijke vertegenwoordiger de nalatenschap namens de minderjarige verwerpt, is een verklaring bij de kantonrechter niet genoeg. Er is dan ook een machtiging van de kantonrechter nodig.

5. Wanneer geeft de kantonrechter een machtiging tot verwerping af?

De kantonrechter zal een machtiging tot verwerping alleen afgeven wanneer dit in het belang van de minderjarige is. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de nalatenschap negatief is. De kantonrechter zal de machtiging weigeren indien de nalatenschap positief lijkt te zijn.

Het komt overigens regelmatig voor dat het verzoek om een machtiging tot verwerping binnen eerdergenoemde termijn van drie maanden wordt ingediend, maar dat de kantonrechter pas beslist nadat deze termijn is verstreken. Voor de vraag of de verklaring tot verwerping binnen de termijn van drie maanden is afgelegd, is de datum waarop het verzoek om een machtiging tot verwerping bij de kantonrechter is ingediend, bepalend.

6. Hoe kan de wettelijke vertegenwoordiger verwerpen als de minderjarige in het buitenland woont of buitenlands recht op de nalatenschap van toepassing is?

Wanneer de minderjarige zijn gewone verblijfplaats in het buitenland heeft, dient onderzocht te worden of de Nederlandse kantonrechter bevoegd is om een machtiging tot verwerping af te geven van een nalatenschap waar Nederlands recht op van toepassing is. Of de kantonrechter daartoe bevoegd is, is onder meer afhankelijk van het land waar de minderjarige zijn gewone verblijfplaats heeft. Per geval dient daarom onderzocht te worden of/welke internationale verdragen of verordeningen van toepassing zijn.