Uit elkaar met kinderen: 5 keer toestemming van uw ex-partner

Na de echtscheiding oefenen de ouders het gezag over hun kinderen in beginsel gezamenlijk uit. Een aantal beslissingen kan daardoor na de echtscheiding niet enkel door één ouder worden genomen. De toestemming van de andere ouder, de ex-partner, is daarvoor vereist. Hieronder bespreek ik 5 beslissingen die na een echtscheiding pas kunnen worden genomen nadat de andere ouder daarmee instemt.

 1. Verhuizen
  NA een scheiding kan het zo zijn dat u met de kinderen een nieuw leven wilt opbouwen op een andere plek in het land. Een langere afstand kan echter effect hebben op de zorgregeling die de kinderen met de andere ouder hebben. Denkt u hierbij aan de reiskosten en de langere reisafstand die ook door de kinderen moet worden gelegd. U heeft daarom als ouder na een echtscheiding altijd de toestemming van uw ex-partner nodig om (verder weg) te verhuizen met de kinderen.
 2. School
  Wanneer u de kinderen op een basisschool of middelbare school wil inschrijven, dient u uw ex-partner daarover te raadplegen. Het kan namelijk zo zijn dat uw ex-partner wil dat de kinderen naar een andere school gaan, wegens de manier van lesgeven of de aldaar aanwezige voorzieningen. Zeker als u (ver weg) verhuist en de kinderen wel van school moeten wisselen, dient u niet te vergeten dat u ook hiervoor de toestemming van uw ex-partner nodig heeft. Het kan immers zo zijn dat de andere ouder hierdoor geen ouderavonden meer kan bijwonen of dat het contact tussen hem/haar en de leraren vermindert. De toestemming van de andere ouder is dus altijd vereist.
 3. Vakantie
  Wilt u met uw kinderen opvoeden vakantie naar het buitenland, dan heeft u daarvoor ook de toestemming van uw ex-partner nodig. Wanneer u als ouder niet met documenten kunt aantonen dat de andere ouder toestemming heeft gegeven voor uw reis met de kinderen, dan bestaat de kans dat u niet verder kunt reizen. De toegang tot het vliegtuig kan u dan worden geweigerd. Het is daarom van belang dat u als ouders met elkaar in gesprek blijft hierover. Mochten de kinderen nog niet in het bezit zijn van een paspoort, dan dient u ook voor het aanvragen daarvan de toestemming van uw ex-partner te hebben.
 4. Vaccinaties
  Niet alle ouders denken hetzelfde over het inenten van hun kinderen. Indien u uw kinderen wil laten inenten, dan heeft ud daarvoor de toestemming van de andere ouder nodig. Daarnaast is de toestemming van de ex-partner ook nodig voor andere medische behandelingen indien het kind dit nodig heeft. Hierbij is nog van belang dat kinderen vanaf 12 jaar oud ook zelf hun toestemming voor een medische behandeling moeten geven, zoals bijvoorbeeld bij een bloedtransfusie.
 5. Activiteiten
  Als ouder beslist u bij welke sportclub uw kinderen sporten en met welke schoolreisjes uw kinderen meegaan. Vergeet niet dat ook voor dit soort (kleine) beslissingen de toestemming van de andere ouder nodig is. U kunt uw kinderen daarom niet zomaar inschrijven op een voetbalclub of hockeyclub bij u om de hoor. Ook hier is het weer van belang dat u met uw ex-partner in gesprek blijft.

Wat als de andere ouder geen toestemming verleent?
Indien de andere ouder de benodigde toestemming niet aan u verleent, kunt u de rechtbank verzoeken om u vervangende toestemming te verlenen. De toestemming van de rechtbank vervangt als het ware de toestemming van de andere ouder, uw ex-partner. De rechter neemt dan een beslissing die hij in het belang van de kinderen acht.

Heeft u vragen over uw rechten en plichten als een gescheiden ouder met kinderen, of was u nooit getrouwd maar oefent u wel samen met uw ex-partner het gezag over de kinderen uit, of heeft u algemene vragen over het (ouderlijk) gezag, neemt u dan gerust (vrijblijvend) contact met mij op via 079 – 320 33 66 of rechtstreeks per e-mail via llok@bosvanderburg.nl.