Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Kantonrechter: vierde contract is arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Nadat tussen de werkgever en de werknemer drie tijdelijke contracten zijn uitgediend, regelt de werkgever dat de werknemer in dienst treedt bij een payroll-/uitzendwerkgever. De kantonrechter vindt dat door de constructie met de payroll-/uitzendwerkgever heen moet worden gekeken en dat de vierde arbeidsovereenkomst in de keten moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tussen de werkgever en de werknemer. De loonvordering en de wedertewerkstelling worden toegewezen.

De zaak 
Werknemer is op 5 september 2011 bij de werkgever in dienst getreden bij Taxi Dorenbos als oproep taxichauffeur voor de duur van zes maanden. De overeenkomst eindigde op 5 maart 2012.

Op 6 maart 2012 is de arbeidsovereenkomst verlengd voor de duur van een jaar. Deze arbeidsovereenkomst eindigt op 5 maart 2013. Op 6 maart 2013 is de arbeidsovereenkomst opnieuw verlengd tot 4 september 2014 (bijna 6 maanden). De CAO voor Taxivervoer is van toepassing op deze arbeidsovereenkomsten. Op 8 augustus 2014 heeft de werknemer een aanmeldformulier ondertekend om aan de slag te kunnen als payrollmedewerker bij een payrollonderneming genaamd T4T. Taxi Dorenbos heeft het formulier geprint en de werknemer heeft het op het kantoor van Dorenbos ondertekend. Van T4Twas niemand aanwezig.

De werknemer heeft van T4T een "Uitzendbevestiging" ontvangen en de werknemer heeft een "arbeidsovereenkomst fase B", ingaande 5 september 2014, ondertekend. Deze overeenkomst eindigt op 4 december 2014. De werknemer is gaan rijden voor Taxi Dorenbos. Op 4 mei 2014 is de arbeidsovereenkomst met T4T met 3 maanden verlengd tot 4 maart 2015.
Medio februari 2015 heeft de werknemer van de personeelsmanager van Taxi Dorenbos te horen gekregen dat hij na 5 maart 2015 niet meer als chauffeur ingezet zou worden.


De werknemer stelt zich op het standpunt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tussen hem en Taxi Dorenbos. De werknemer vindt dat de door Taxi Dorenbos gekozen constructie is gericht op het omzeilen van de gevolgen van de ketenregeling (artikel 7:668a BW).

De kantonrechter
T4T is een erkende uitzendorganisatie. De werknemer stond echter niet bij T4T ingeschreven als werkzoekende. Het aanmeldformulier is door Taxi Dorenbos geprint en ingevuld en met de werknemer besproken. De werknemer heeft nooit iemand van T4T gesproken. Taxi Dorenbos heeft de werknemer laten weten dat zij hem niet voor onbepaalde tijd in dienst kon nemen en dat hij nog 6 maanden voor Taxi Dorenbos kon blijven rijden via T4T. Het contract met T4T zou na 6 maanden eindigen. De kantonrechter concludeert dat T4T inzake werknemer geen enkele allocatieve functie heeft vervuld.

Bij de beoordeling of sprake is van ter beschikking stellen "in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf" is de allocatiefunctie een belangrijk criterium. Bij de beoordeling of artikel 7:690 BW (uitzendovereenkomst) van toepassing kan zijn, is daarom wel vereist dat de uitzendende werkgever een allocatieve functie heeft vervult (zie ook Hof Arnhem-Leeuwarden, 3 februari 2015,ECLI:NL:GHARL:2015:670). Daarvan is in deze zaak geen sprake (geweest). De kantonrechter gaat er daarom vanuit dat geen geldige uitzendovereenkomst tot stand is gekomen tussen de werknemer en T4T.

De vraag is daarom op basis van welke overeenkomst de werknemer dan van 5 september 2014 tot 5 maart 2015 voor Taxi Dorenbos heeft gewerkt. Duidelijk is dat de werknemer vanaf 4 september 2014 gewoon voor Taxi Dorenbos is blijven werken op dezelfde voet als daarvoor. De kantonrechter vindt daarom dat door de constructie met T4T heen moet worden gekeken en dat de vierde arbeidsovereenkomst in de keten moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tussen Taxi Dorenbos en de werknemer.

De kantonrechter wijst de loonvordering van de werknemer daarom toe. En veroordeelt Taxi Dorenbos om de werknemer toe te laten tot zijn werkzaamheden als taxichauffeur op dezelfde voet als hij steeds heeft gedaan.
Kantonrechter Assen, 30 april 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:2205.

In de praktijk
Deze werkgever heeft geprobeerd om de ketenregeling die bepaalt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij het aangaan van een vierde tijdelijke arbeidsovereenkomst in een keten (geen onderbreking van meer dan drie maanden), willen omzeilen. Dat blijkt zo duidelijk uit de casus, dat de kantonrechter het vierde contract dat alleen op papier met een andere werkgever is aangegaan, ziet als vierde contract tussen de werkgever en de werknemer. Daarom is per 4 september 2014 sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tussen Taxi Dorenbos en de werknemer.

Let op! De ketenregeling is per 1 juli 2015 gewijzigd; het maximale aantal tijdelijke contracten dat mag worden overeengekomen blijft 3, maar de totale duur van tijdelijke contracten is gelimiteerd tot 24 maanden (voor 1 juli 2015 was dat 36 maanden) en de tussenpoos is verlengd tot zes maanden (voor 1 juli 2015 was dat 3 maanden).

Bron: P&O Actueel

Bos van der Burg Advocaten is een full-service advocatenkantoor, gevestigd in Zoetermeer. Wij bedienen het bedrijfsleven: van midden- en kleinbedrijf tot beursgenoteerde fondsen. Daarnaast adviseren wij ook particulieren en overheden.

De aanpak van onze advocaten kenmerkt zich door onze snelheid van handelen, korte lijnen en hoogwaardige kwaliteit, tegen een vooraf duidelijk én concurrerend tarief. Zo weet u waar u aan toe bent.

Bos van der Burg is samenwerkend partner van TLN en FME en lid van het internationale (advocaten)netwerk Pragma International.

Gepubliceerd door