Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Minimumloon per 1 januari 2016

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2016 verhoogd met 1,11%. Per 1 januari 2016 gelden volgens de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) ook nieuwe regels voor het minimumloon.

De brutobedragen van de Wet minimumloon (WML) en de minimumvakantiebijslag zijn per 1 januari 2016 als volgt:

 • € 1.524,60 per maand (was per 1 juli 2015: € 1.507,80)
 • € 351,85 per week
 • € 70,37 per dag

Minimumjeugdloon 
Werknemers jonger dan 23 jaar hebben recht op een vastgesteld percentage van het bruto wettelijk minimumloon.

Het wettelijk minimumjeugdloon per 1 januari 2016 wordt:

 • 22 jaar: € 1.295,90 per maand (85%)
 • 21 jaar: € 1.105,35 per maand (72,5%)
 • 20 jaar: €    937,65 per maand (61,5%)
 • 19 jaar: €    800,40 per maand (52,5%)
 • 18 jaar: €    693,70 per maand (45,5%)
 • 17 jaar: €    602,20 per maand (39,5%)
 • 16 jaar: €    526,00 per maand (34,5%)
 • 15 jaar: €    457,40 per maand (30%)

 
Minimumuurloon 
Bruto minimumloon per uur voor een werknemer van 23 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband van resp. 36, 38 of 40 uur per week bedraagt per 1 januari 2016:

 • 36-urige werkweek: € 9,78
 • 38-urige werkweek: € 9,26
 • 40-urige werkweek: € 8,80

 

Striktere regels 
Volgens de regels van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) gelden voor werkgevers striktere regels rond het minimumloon:

 • Werkgevers betalen volledig minimumloon: elke constructie waarbij werkgevers minder dan het hele minimumloon betalen is verboden. Bijvoorbeeld wanneer een werkgever ten onrechte maaltijdkosten of verzekeringspremies inhoudt op het loon.
 • Duidelijke loonstrook: werkgevers moeten zorgen dat de loonstrookjes begrijpelijk zijn voor het personeel. Zij moeten alle bedragen op de loonstrook duidelijk toelichten. De Inspectie SZW kan werkgevers een boete geven als de loonstrook niet klopt.
 • Minimumloon via bank betalen: werkgevers mogen het minimumloon niet meer contant betalen. De verplichte girale betaling levert een bankafschrift op dat geldt als een 'objectief en transparant document'. Als een werknemer geen bankrekening heeft, zijn bankgegevens niet wil doorgeven of het loon wil laten overmaken naar een rekening die niet op zijn naam staat, dan kan de werkgever het loon niet op een legale manier uitbetalen. Wat een werknemer meer dan het minimumloon verdient, mag wel contant betaald worden.

Minister Asscher heeft eerder dit jaar aangegeven de regels van het minimumloon te willen aanpassen. Die wens leeft ook in de Tweede Kamer: daar wil een meerderheid een 'substantieel' hoger minimumjeugdloon. Het Kabinet werkt aan een voorstel voor wijziging van de WML.

Een overzicht van de nieuwe bedragen van het minimumloon en het minimumjeugdloon staat in de nieuwe regeling, gepubliceerd in de Staatscourant.

Bron: P&O Actueel

Bos van der Burg Advocaten is een full-service advocatenkantoor, gevestigd in Zoetermeer. Wij bedienen het bedrijfsleven: van midden- en kleinbedrijf tot beursgenoteerde fondsen. Daarnaast adviseren wij ook particulieren en overheden.

De aanpak van onze advocaten kenmerkt zich door onze snelheid van handelen, korte lijnen en hoogwaardige kwaliteit, tegen een vooraf duidelijk én concurrerend tarief. Zo weet u waar u aan toe bent.

Bos van der Burg is samenwerkend partner van TLN en FME en lid van het internationale (advocaten)netwerk Pragma International.

Gepubliceerd door