Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Berekening van buitengerechtelijke incassokosten

29 juli 2014

Wanneer u een aanmaning ontvangt, is het mogelijk dat ook buitengerechtelijke incassokosten worden berekend. Dit zijn kosten die in rekening gebracht mogen worden om een vordering betaald te krijgen. Over de hoogte van deze kosten bestaat veel discussie. Het komt vaak voor dat de buitengerechtelijke kosten verkeerd worden berekend. Dan betaalt u dus teveel. Sinds 1 juli 2012 geldt een nieuwe regeling, die geldt voor alle vorderingen die zijn ontstaan ná 1 juli 2012.

De nieuwe regeling geldt voor vorderingen van bedrijven op consumenten / particulieren.Voor consumenten geldt dat niet van de regeling af mag worden geweken ten nadele van de consument. Indien bedrijven onderling overeenkomsten sluiten, mogen zij andere afspraken maken over de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten.

De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van de hoogte van het bedrag van de vordering. Als de vordering € 2.500 of minder bedraagt, mag maximaal 15% van de vordering als vergoeding voor buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht worden. Voor bedragen tussen de € 2.501 en € 5.000 geldt een maximumpercentage van 10%. Naarmate de vordering hoger wordt, wordt het percentage buitengerechtelijke kosten steeds lager. Zie hiervoor de onderstaande tabel.

Tabel

Voordat een bedrijf buitengerechtelijke incassokosten aan een consument in rekening mag brengen, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Allereerst dient de betalingstermijn te zijn verlopen. Daarna moet het bedrijf nog een laatste aanmaning sturen, waarin hij de consument oproept de vordering alsnog te voldoen binnen 14 dagen. Het bedrijf moet hierbij de exacte hoogte van de incassokosten vermelden indien er niet wordt betaald. Wanneer aan deze voorschriften is voldaan en de betalingstermijn van 14 dagen voorbij is, dan zijn de incassokosten verschuldigd. Het maakt niet uit of het bedrijf zelf, of een derde (bijvoorbeeld een deurwaarder) de incassowerkzaamheden heeft verricht.

Voor al uw vragen over buitengerechtelijke incassokosten kunt u altijd terecht bij BOS VAN DER BURG.

Bos van der Burg Advocaten is een full-service advocatenkantoor, gevestigd in Zoetermeer. Wij bedienen het bedrijfsleven: van midden- en kleinbedrijf tot beursgenoteerde fondsen. Daarnaast adviseren wij ook particulieren en overheden.

De aanpak van onze advocaten kenmerkt zich door onze snelheid van handelen, korte lijnen en hoogwaardige kwaliteit, tegen een vooraf duidelijk én concurrerend tarief. Zo weet u waar u aan toe bent.

Bos van der Burg is samenwerkend partner van TLN en FME en lid van het internationale (advocaten)netwerk Pragma International.

Gepubliceerd door

Leonie Bettonvil

Advocaat