Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

De valkuilen bij tijdelijke huurovereenkomsten woonruimte

18 augustus 2016

In huurovereenkomsten woonruimte is vrijwel altijd ook een opzeggingsclausule t.b.v. de verhuurder opgenomen, bijvoorbeeld: ‘de verhuurder heeft een opzegtermijn van drie maanden’. Het lijkt er hierdoor op alsof ook de verhuurder altijd de mogelijkheid heeft om op te zeggen. Dit is niet het geval! De verhuurder kan namelijk alleen de huur opzeggen bij in de wet genoemde, specifieke gevallen. Bijvoorbeeld als de huurder zijn huur langere tijd niet betaalt of zich niet gedraagt als men van een huurder mag verwachten. In vrijwel alle andere gevallen, kan een verhuurder de huur niet opzeggen. De huurder geniet namelijk op grond van de wet huurbescherming. Veel potentiële verhuurders zijn daarom terughoudend om een huurovereenkomst af te sluiten, waar zij mogelijk tientallen jaren aan vast zitten. De wetgever heeft hiervoor geprobeerd een oplossing te vinden, met de Wet Tijdelijke Huur. 

Wet Tijdelijke Huur 

Sinds 1 juli 2016 is het mogelijk om huurcontracten voor bepaalde tijd af te sluiten. Daarvoor was dit slechts mogelijk bij specifieke doelgroepen (waaronder studenten en ouderen) en op grond van de Leegstandswet. Nu is het mogelijk om een huurcontract voor bepaalde tijd af te spreken. Bij onzelfstandige woonruimte (kamers) kan er een huurovereenkomst worden gesloten voor maximaal vijf jaar. Voor zelfstandige woonruimte kan er voor maximaal twee jaar een huurovereenkomst voor bepaalde tijd worden gesloten. Na deze termijn eindigt de huurovereenkomst van rechtswege.

Let goed op de voorwaarden 

Er gelden strenge regels bij het aangaan van zo’n nieuwe huurovereenkomst voor bepaalde tijd. Let goed op de valkuilen:

  • De verhuurder dient maximaal drie maanden en minimaal één maand voor het einde van de huurovereenkomst voor bepaalde tijd, de huurovereenkomst schriftelijk op te zeggen. Doet de verhuurder dit niet, dan wordt de huurovereenkomst automatisch omgezet in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, en geniet de huurder alsnog de volle huurbescherming.
  • Met de huurder kan slechts één huurovereenkomst voor bepaalde tijd worden gesloten. Er kan géén tweede huurovereenkomst voor bepaalde tijd worden afgesloten met de huurder. Dit geldt ook als daarmee niet de maximale termijn van twee of vijf jaar wordt overschreden. Een nieuwe huurovereenkomst voor bepaalde tijd wordt volgens de nieuwe wet direct gezien als huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarbij de huurder een beroep kan doen op de huurbescherming. 

Het is belangrijk om gemaakte afspraken over de huur schriftelijk vast te leggen. Daarbij dient de verhuurder goed te beseffen wat de consequenties zijn wanneer hij bepaalde wettelijke vereisten, zoals het tijdig opzeggen, verzuimd. De huurrechtadvocaten van Bos Van der Burg Advocaten kunnen u hierin adviseren, en desgewenst een huurovereenkomst opstellen. 

Dit artikel is geschreven door mr. L.A. Bettonvil van Bos Van der Burg Advocaten, gevestigd in Zoetermeer. Leonie is een deskundige advocaat op het gebied van het huurrecht. U kunt contact met haar opnemen via 079-3203366.

Bos van der Burg Advocaten is een full-service advocatenkantoor, gevestigd in Zoetermeer. Wij bedienen het bedrijfsleven: van midden- en kleinbedrijf tot beursgenoteerde fondsen. Daarnaast adviseren wij ook particulieren en overheden.

De aanpak van onze advocaten kenmerkt zich door onze snelheid van handelen, korte lijnen en hoogwaardige kwaliteit, tegen een vooraf duidelijk én concurrerend tarief. Zo weet u waar u aan toe bent.

Bos van der Burg is samenwerkend partner van TLN en FME en lid van het internationale (advocaten)netwerk Pragma International.

Gepubliceerd door

Leonie Bettonvil

Advocaat