Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Het opheffen van beslag is mogelijk!

28 september 2018

Beslag op uw loon, uitkering, bankrekening of auto is erg vervelend. Het leggen van beslag kan niet zomaar. Dit kan alleen wanneer de deurwaarder daarvoor toestemming heeft gekregen van de rechtbank. Vaak is er eerst een rechtszaak geweest en heeft de rechtbank een vonnis gewezen waarin staat dat u nog een bedrag moet betalen. Aangezien het beslag vaak nadelige gevolgen met zich meebrengt, wilt u natuurlijk dat het beslag zo snel mogelijk wordt opgeheven. Hoe en in welke gevallen kan dat? 

Welk soort beslag: conservatoir of executoriaal? 

Er is een verschil tussen conservatoir beslag en executoriaal beslag.  

Conservatoir beslag is een zogenaamd ‘bewarend’ beslag. Dit beslag wordt gelegd voorafgaand aan een rechtszaak en is bedoeld om te voorkomen dat u spullen of geld nog snel verduisterd, zodat de schuldeiser er niet bij kan komen. Om conservatoir beslag te kunnen leggen dient de schuldeiser een verzoekschrift in bij de rechter, waarin de rechter gevraagd wordt verlof te verlenen voor het leggen van beslag. Meestal hoort u dit pas achteraf. Indien de rechter verlof verleend zal er conservatoir beslag worden gelegd. Na het leggen van conservatoir beslag moet de beslaglegger binnen twee weken een rechtszaak starten om de vordering(en) door de rechter te laten toetsen. Indien de rechtbank de vordering vervolgens afwijst, kan het conservatoir beslag komen te vervallen. Indien de rechtbank de vordering toewijst, kan de schuldeiser zich verhalen op de goederen of het geld dat onder het conservatoir beslag is gevallen. 

Bij executoriaal beslag heeft de schuldeiser al een vonnis waaruit blijkt dat hij een vordering op u heeft. Met dit vonnis kan de deurwaarder namens de schuldeiser direct beslag leggen op uw inkomen, loon of uitkering, of op uw vermogen.  

Hoe kan ik conservatoir beslag opheffen? 

Het opheffen van conservatoir beslag is mogelijk door een kort geding procedure te starten. In artikel 705 lid 2 Burgerlijke Rechtsvordering staat dat het beslag moet worden opgeheven: “indien summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van de door de beslaglegger ingeroepen recht of van het onnodige van het beslag blijkt”. 

Kortom, u moet dus aantonen dat de vorderingen ondeugdelijk zijn of het beslag onnodig is. Indien u aan de rechter het verzoek doet het beslag op te heffen dient u dit aan te tonen. Er is sprake van een ondeugdelijke vordering als er bijvoorbeeld sprake is van een verjaarde vordering of de vordering helemaal niet bestaat. 

U kunt de rechter ook verzoeken het beslag op te heffen indien er voor deze vordering voldoende zekerheid wordt gesteld. Dit kan bijvoorbeeld door een bankgarantie te stellen. Voor de eisen waarden de gestelde zekerheid ter opheffing van een conservatoir beslag dient te voldoen, verwijs ik u naar een aparte blog hierover. 

Het opheffen van executoriaal beslag 

Ook executoriaal beslag kan worden opgeheven in een kort geding procedure. Dit kan slechts indien het vonnis op basis waarvan het beslag is gelegd berust op een feitelijke of juridische misslag. Ook kunnen er na het vonnis omstandigheden voordoen of kunnen er dingen aan het licht zijn gekomen waardoor het beslag moet worden opgeheven. Het enkel in hoger beroep gaan tegen een vonnis is niet voldoende om het executoriale beslag op te heffen. Er moet echt sprake zijn van een fout in het vonnis. De enige uitzondering hierop is wanneer het vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. In dat geval kan er geen executoriaal beslag worden gelegd als u hoger beroep heeft ingesteld. 

Beslagvrije voet 

Indien er executoriaal beslag is gelegd op uw inkomen (bijvoorbeeld uw loon of uitkering) is het belangrijk dat u het inkomsten- en uitgavenformulier aan de deurwaarder terug stuurt. De deurwaarder moet namelijk altijd rekening houden met uw beslagvrije voet. Dit houdt in dat u geld over moet houden om van te kunnen leven. U kunt uw beslagvrije voet op de volgende website berekenen: https://www.kbvg.nl/beslagvrijevoet 

 Mocht u met betrekking tot dit onderwerp vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de gespecialiseerde advocaten van Bos Van der Burg via 079-3203366 of via info@bosvanderburg.nl.

Bos van der Burg Advocaten is een full-service advocatenkantoor, gevestigd in Zoetermeer. Wij bedienen het bedrijfsleven: van midden- en kleinbedrijf tot beursgenoteerde fondsen. Daarnaast adviseren wij ook particulieren en overheden.

De aanpak van onze advocaten kenmerkt zich door onze snelheid van handelen, korte lijnen en hoogwaardige kwaliteit, tegen een vooraf duidelijk én concurrerend tarief. Zo weet u waar u aan toe bent.

Bos van der Burg is samenwerkend partner van TLN en FME en lid van het internationale (advocaten)netwerk Pragma International.

Gepubliceerd door

Cindy Luiten

Advocaat