Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Nieuw ROZ model huurovereenkomst woonruimte

30 april 2017

Heeft u een huurovereenkomst voor een woonruimte of bedrijfsruimte? Dan heeft u grote kans dat hierboven “Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ)’ staat. De Raad voor Onroerende Zaken stelt model-huurovereenkomsten en algemene bepalingen op voor (particuliere) woonruimtes, bedrijfsruimtes en winkelruimtes. Op 18 april 2017 heeft de ROZ een nieuw model voor de huurovereenkomst van woonruimte inclusief algemene voorwaarden vastgesteld.  

De Raad voor Onroerende Zaken achtte een wijziging van de huidige model-huurovereenkomst noodzakelijk, vanwege de nieuwe Wet doorstroming huurmarkt (lees meer over deze wet op het eerder gepubliceerde artikel) In dit artikel worden de wijzigingen besproken.

Looptijd huurovereenkomst

In het nieuwe model huurovereenkomst Woonruimte 2017 zijn voor de verhuurder verschillende opties opgenomen ten aanzien van de looptijd van de huurovereenkomst. Partijen die de huurovereenkomst sluiten hebben nu nieuwe mogelijkheden om huurovereenkomsten voor een korte periode van maximaal 2 jaar (zelfstandige woonruimte) of 5 jaar (onzelfstandige woonruimte) met elkaar aan te gaan. Deze huurovereenkomsten eindigen als de verhuurder dit vóór het verstrijken van die duur schriftelijk aan de huurder meedeelt. 

Specifieke doelgroepen

Het nieuwe model biedt daarnaast de mogelijkheid om woonruimte alleen aan bepaalde doelgroepen te kunnen verhuren, zoals studenten, promovendi en jongeren onder de 28 jaar.

Overlast van Airbnb

In het nieuwe model is bovendien de aanpak van overlast door Airbnb, hennepteelt en dieren vastgelegd.
Het doel hiervan is dat het aanpakken van overlast voor de verhuurder eenvoudiger zal worden. Er is een standaard bepaling opgenomen waarin staat dat Airbnb niet is toegestaan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Boetebeding in huurovereenkomst

Het boetebeding, dat voorheen in de algemene bepalingen stond, nu in de huurovereenkomst zelf opgenomen. Daarnaast is de formulering van het boetebeding zorgvuldig gekozen zoals reeds in Europese jurisprudentie is bepaald.

Advocaat huurrecht voor huurders en verhuurders

Indien u vragen heeft over het nieuwe ROZ model huurovereenkomst woonruimte 2017 of indien u zelf een huurovereenkomst wenst op te laten stellen, neem dan contact op met een van onze gespecialiseerde huurrecht advocaten via 079-3203366.

Download de nieuwe ROZ model huurovereenkomst via deze link

Bos van der Burg Advocaten is een full-service advocatenkantoor, gevestigd in Zoetermeer. Wij bedienen het bedrijfsleven: van midden- en kleinbedrijf tot beursgenoteerde fondsen. Daarnaast adviseren wij ook particulieren en overheden.

De aanpak van onze advocaten kenmerkt zich door onze snelheid van handelen, korte lijnen en hoogwaardige kwaliteit, tegen een vooraf duidelijk én concurrerend tarief. Zo weet u waar u aan toe bent.

Bos van der Burg is samenwerkend partner van TLN en FME en lid van het internationale (advocaten)netwerk Pragma International.

Gepubliceerd door

Leonie Bettonvil

Advocaat