Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Ontruiming voorkomen ondanks ontruimingsvonnis?

19 februari 2017

Het gebeurt helaas vaak dat in een kort geding de ontruiming van een woning of bedrijfsruimte wordt gevorderd. Indien de ontruiming wordt toegewezen, dan wordt dit vonnis vrijwel altijd ‘uitvoerbaar bij voorraad’ verklaard. Dit houdt in dat de verhuurder de ontruiming mag doorzetten, ondanks dat de huurder van de woning of bedrijfsruimte nog in hoger beroep kan gaan. Als het vonnis tot ontruiming is uitgesproken, is het lastig om de executie van het vonnis te laten schorsen. In een recent arrest van het gerechtshof Den Bosch wordt nogmaals besproken onder welke voorwaarden schorsing van een ontruimingsvonnis wel mogelijk is.

Hoofdregel: verhuurder mag ontruimen

Het gerechtshof stelt allereerst “dat een partij die een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis heeft verkregen in beginsel bevoegd is dat vonnis te executeren, ook indien tegen dat vonnis hoger beroep is ingesteld en bij tenuitvoerlegging een onomkeerbare situatie dreigt te ontstaan.” De lat wordt direct hoog gelegd; het enkele feit dat de consequenties voor de ontruiming zeer verstrekkend zijn, doet niet af aan het recht van de verhuurder om te mogen ontruimen.

Misbruik van recht: feitelijke of juridische misslag

Het gerechtshof stelt verder dat voor de toewijzing van de schorsing tot ontruiming, er sprake moet zijn van ‘misbruik van recht’. Er kan sprake zijn van misbruik van recht, indien het ontruimingsvonnis berust op een zogenaamde ‘juridische of feitelijke misslag’. Van een juridische of feitelijke misslag is volgens het gerechtshof slechts sprake indien deze misslag evident, direct duidelijk en redelijkerwijs niet voor discussie vatbaar is.

Misbruik van recht: nieuwe omstandigheden

Er kan ook sprake zijn van misbruik van recht indien een afweging van de belangen van partijen in het licht van nieuwe omstandigheden daartoe aanleiding geeft. Deze ‘nieuwe omstandigheden’ mogen geen omstandigheden zijn die reeds aanwezig waren tijdens de eerste procedure, maar die door partijen niet eerder zijn aangevoerd.

Huurachterstand ingelopen: toch ontruimen?

Een voorbeeld is het argument dat er inmiddels geen huurachterstand meer is. Dit kan een nieuwe omstandigheid zijn, maar dit betekent nog niet dat het ontruimingsvonnis daardoor niet meer uitgevoerd mag worden. Een vordering tot ontruiming kan immers ook worden toegewezen vanwege eerdere herhaalde te late betalingen van de huurpenningen door een huurder, aldus het gerechtshof.

Uitspraak gerechtshof

De huurder van een horecabedrijfsruimte had in deze zaak aangegeven dat het doorzetten van de ontruiming tot een onomkeerbare situatie zou leiden en een noodtoestand voor hem tot gevolg zou hebben: hij zou op straat komen te staan, zijn inkomstenbron zou komen te vervallen en hij zou enorme pensioenschade lijden. Toch waren al deze argumenten onvoldoende voor het gerechtshof om tot een ander oordeel dan de rechtbank te komen: de ontruiming mocht worden doorgezet.

Deze zaak is typerend voor de huidige lijn van de rechtspraak; slechts zeer zelden wordt een ontruimingsvonnis geschorst. Uiteraard is geen enkele zaak exact hetzelfde en zal het gerechtshof in hoger beroep alle omstandigheden van het geval meewegen. U dient in ieder geval goede argumenten aan te dragen. De advocaten van Bos Van der Burg kunnen u adviseren over de kansen van een procedure, zowel bij de rechtbank als in hoger beroep, om een eventuele ontruiming alsnog te voorkomen. Neem gerust contact op via 079-3203366 of via info@bosvanderburg.nl.

Lees hier de uitspraak.

Bos van der Burg Advocaten is een full-service advocatenkantoor, gevestigd in Zoetermeer. Wij bedienen het bedrijfsleven: van midden- en kleinbedrijf tot beursgenoteerde fondsen. Daarnaast adviseren wij ook particulieren en overheden.

De aanpak van onze advocaten kenmerkt zich door onze snelheid van handelen, korte lijnen en hoogwaardige kwaliteit, tegen een vooraf duidelijk én concurrerend tarief. Zo weet u waar u aan toe bent.

Bos van der Burg is samenwerkend partner van TLN en FME en lid van het internationale (advocaten)netwerk Pragma International.

Gepubliceerd door

Cindy Luiten

Advocaat