Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Opheffen beslag: wanneer volstaat een bankgarantie?

26 september 2018

In een eerdere blog heb ik de uitgelegd hoe en in welke gevallen een conservatoir of executoriaal beslag kan worden opgeheven. Executoriaal beslag kan worden opgeheven indien het vonnis waarop het beslag is gebaseerd berust op een feitelijke of juridische misslag. Conservatoir beslag kan worden opgeheven indien aangetoond is dat de vorderingen ondeugdelijk zijn of het beslag onnodig is. Daarnaast kan het conservatoire beslag, wanneer dit is gelegd als zekerheid voor het voldoen van een geldvordering, worden opgeheven indien er voldoende zekerheid is gesteld. Maar wanneer is er voldoende zekerheid gesteld?

Voldoende zekerheid

Op grond van artikel 705 lid 2 Burgerlijke Rechtsvordering kan de voorzieningenrechter die het verlof tot het beslag heeft gegeven het beslag opheffen, indien er – in het geval van een geldvordering – voldoende zekerheid wordt gesteld. Op 16 april 2015 heeft het Gerechtshof Den Bosch in een uitspraak de eisen opgenomen waaraan de gestelde zekerheid ter opheffing van een conservatoir beslag dient te voldoen. Het Gerechtshof Den Bosch oordeelde dat de aangeboden zekerheid:
de vordering en de (eventuele) daarop vallende rente en kosten moet dekken en de schuldeiser daarop zonder moeite verhaal moet kunnen nemen.

De vervangende zekerheid hoeft dus niet in alle opzichten gelijkwaardig te zijn aan het gelegde beslag. 

Bankgarantie

Bij een geldvordering wordt er in negen van de tien gevallen een bankgarantie gesteld als vervangende zekerheid voor het gelegde beslag. De vraag is dus of een bankgarantie voldoet aan de eerder genoemde eisen en daarmee dus kwalificeert als voldoende zekerheid. 

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft een model bankgarantie gemaakt welke veelal wordt gebruikt bij het stellen van een bankgarantie. In dit model is echter opgenomen dat pas tot uitwinning van de bankgarantie overgegaan kan worden, nadat er een uitspraak is waar geen beroep meer tegen open staat. In juridische termen houdt dit in dat de uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan. In tegenstelling tot een bankgarantie hoeft de schuldeiser voor het uitwinnen van een conservatoir beslag niet te wachten totdat de uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan. Een bankgarantie kan om die reden nadeliger zijn ten opzichte van het beslag.

In de voornoemde uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch oordeelde het hof echter dat een bankgarantie, afkomstig van een Nederlandse bank, waarbij gegarandeerd is dat uitbetaling volgt wanneer er een toewijzend vonnis is dat in kracht van gewijsde is gegaan, voldoende zekerheid biedt in de zin van artikel 705 lid 2 Rv. Het feit dat er nog geen uitbetaling plaatsvindt bij een toewijzend vonnis dat nog niet in kracht van gewijsde is gegaan, maakt de zekerheid nog niet onvoldoende. De vervangende zekerheid hoeft immers, zoals eerder vermeld, niet in alle opzichten gelijkwaardig te zijn en in sommige opzichten biedt de bankgarantie juist meer zekerheid dan een conservatoir beslag.

Kortom, een bankgarantie kan kwalificeren als voldoende zekerheid. Indien u als schuldenaar een bankgarantie heeft gesteld, kunt u de voorzieningenrechter die het verlof tot het beslag heeft gegeven verzoeken het beslag op te heffen. 

Mocht u met betrekking tot dit onderwerp vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Cindy Luiten via 079-3203366 of via info@bosvanderburg.nl.

Bos van der Burg Advocaten is een full-service advocatenkantoor, gevestigd in Zoetermeer. Wij bedienen het bedrijfsleven: van midden- en kleinbedrijf tot beursgenoteerde fondsen. Daarnaast adviseren wij ook particulieren en overheden.

De aanpak van onze advocaten kenmerkt zich door onze snelheid van handelen, korte lijnen en hoogwaardige kwaliteit, tegen een vooraf duidelijk én concurrerend tarief. Zo weet u waar u aan toe bent.

Bos van der Burg is samenwerkend partner van TLN en FME en lid van het internationale (advocaten)netwerk Pragma International.

Gepubliceerd door

Cindy Luiten

Advocaat