Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Verwijzen naar algemene voorwaarden op website

10 april 2015

De hoofdregel van algemene voorwaarden is dat deze voorwaarden vernietigd kunnen worden – en dus niet van toepassing zijn – als de wederpartij geen mogelijkheid heeft gehad om deze algemene voorwaarden te lezen. Het is dus erg belangrijk dat bij een offerte altijd de algemene voorwaarden worden meegestuurd. Zogenaamde dienstverrichters mogen sinds 2012 hun algemene voorwaarden ter beschikking stellen door rechtstreeks te verwijzen naar de algemene voorwaarden op hun website. Dienstverrichters hoeven de algemene voorwaarden dus niet meer telkens mee te sturen. Dit lijkt op het eerste gezicht makkelijk, maar let op! Uit een recente uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant blijkt dat het enkel doorverwijzen naar de website grote gevolgen kan hebben voor de aansprakelijkheid. 

In deze uitspraak stond vast dat de Partij B schade had geleden. Partij A stelde dat zij niet aansprakelijk was voor deze schade, omdat de aansprakelijkheid werd beperkt in de FENIT-voorwaarden. Deze voorwaarden waren – zo stelde Partij A - keurig op de website van Partij A gepubliceerd. De Rechtbank heeft vervolgens Partij A opdracht gegeven te bewijzen dat deze voorwaarden op het moment van contracteren inderdaad op de website waren geplaatst. Partij A probeerde dit te bewijzen door drie getuigenverklaringen, DNS-gegevens en ongedateerde printscreens van de website. 

De Rechtbank vond dit bewijs onvoldoende. Immers, de drie directeuren die een getuigenverklaring hadden afgelegd, waren partij-getuigen. Er moest dus aanvullend bewijs worden geleverd. De DNS-gegevens toonden dat de website onder verschillende domeinnamen steeds is gekoppeld aan hetzelfde IP-adres. Ook dit was niet voldoende, het bewijst slechts dat het niet uitmaakt welke extensie (.com of .nl) wordt gekozen om op dezelfde website uit te komen. Ook de ongedateerde printscreens leverden niet het bewijs. De Rechtbank kwam aldus tot het oordeel dat Partij A geen redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. De algemene voorwaarden werden vernietigd, waardoor er door Partij A geen beroep gedaan kon worden op beperking van de aansprakelijkheid. Partij A moest daarom álle schade van Partij B vergoeden. 

Conclusie: denk niet te makkelijk als het om algemene voorwaarden gaat. Deze rechtszaak bewijst nogmaals hoe lastig het is te bewijzen wat de inhoud van een website is op een bepaalde datum. Neem altijd het zekere voor het onzekere en stuur de algemene voorwaarden gewoon mee met de offerte. Alleen verwijzen naar de website kan riskant zijn. 

Neem voor meer informatie over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden contact op met mr. L.A. Bettonvil.

Klik hier voor de uitspraak

Bos van der Burg Advocaten is een full-service advocatenkantoor, gevestigd in Zoetermeer. Wij bedienen het bedrijfsleven: van midden- en kleinbedrijf tot beursgenoteerde fondsen. Daarnaast adviseren wij ook particulieren en overheden.

De aanpak van onze advocaten kenmerkt zich door onze snelheid van handelen, korte lijnen en hoogwaardige kwaliteit, tegen een vooraf duidelijk én concurrerend tarief. Zo weet u waar u aan toe bent.

Bos van der Burg is samenwerkend partner van TLN en FME en lid van het internationale (advocaten)netwerk Pragma International.

Gepubliceerd door

Leonie Bettonvil

Advocaat