Bos van der Burg Advocaten Zoetermeer

Vijf vragen & antwoorden naar aanleiding van juweliersechtpaar Deurne

Op vrijdagavond 28 maart is juwelier Goldies in Deurne overvallen. Het juweliersechtpaar heeft daaraan weerstand geboden. Daarbij zijn twee doden gevallen. In de loop van het weekeinde ontstond er discussie over de voorlopige inschatting van het openbaar ministerie (OM) dat vervolging niet opportuun is. Daarin komen vaak de volgende vragen aan de orde.

Hoe is de taakverdeling tussen het OM en rechtspraak?

Het OM heeft het zogeheten vervolgingsmonopolie. Dat betekent dat het OM als enige instantie in Nederland verdachten voor de strafrechter kan dagen. Het OM bepaalt dus of het tot een strafzaak komt of niet. Ook waarvoor de verdachte voor de rechter moet verschijnen, is aan het OM. De strafzaak gaat alleen over de strafbare feiten die het OM op de zogeheten dagvaarding zet. Zo is dat wettelijk geregeld.

Als het OM besluit geen vervolging in te stellen (‘te seponeren’), is dat dan het definitieve besluit?

Direct-belanghebbenden kunnen, als ze het niet eens zijn met het OM-besluit om niet te vervolgen, een zogeheten artikel 12-procedure starten bij het gerechtshof. Het gerechtshof toetst of vervolging van verdachte haalbaar is en of die vervolging ‘opportuun’ is. Dat laatste betekent dat met vervolging een algemeen belang gediend is. Als het gerechtshof oordeelt dat aan beide criteria is voldaan, dan geeft het aan het OM de opdracht om alsnog tot vervolging over te gaan.

Wat is noodweer?

Als je slachtoffer dreigt te worden van een misdrijf, mag je jezelf, anderen en je bezittingen verdedigen. Daarbij kan het gebeuren dat degene die zich verdedigt, iets doet dat in principe strafbaar is. Hij of zij kan dan voor de rechter een beroep doen op ‘noodweer’. Als de rechter dat beroep terecht vindt, legt hij geen straf op. De rechter kijkt daarbij of het noodweer in verhouding stond tot de dreiging (‘proportionaliteit’) en of degene die bedreigd werd, ook iets anders had kunnen doen (‘subsidiariteit’).

Wat is noodweerexces?

Wanneer je bedreigd wordt, leidt dat waarschijnlijk tot hevige emoties. Onder dergelijke omstandigheden is het moeilijk om rustig en rationeel te reageren. Mogelijk dat je vanuit een impuls iets doet dat de grenzen van de noodzakelijke verdediging overschrijdt. Je gaat dan in je noodweer te ver, maar je doet dat onder invloed van een hevige emotie. Je kunt dan voor de rechter een beroep doen op ‘noodweerexces’. Als de rechter dat beroep terecht vindt, zal hij geen straf opleggen.

Naar verluidt zou de juweliersvrouw hebben geschoten met een vuurwapen waarvoor geen vergunning was afgegeven. Kan je een beroep doen op noodweer of noodweerexces als je gebruik maakt van een illegaal vuurwapen?

Het bezit van een illegaal vuurwapen is op zichzelf een strafbaar feit. Maar eerder oordeelde de Hoge Raad dat het bezit van een illegaal vuurwapen een beroep op noodweer of noodweerexces niet in de weg hoeft te staan (zie ookBijlmer noodweer).

Bron: Ministerie van Justitie

Bos van der Burg Advocaten is een full-service advocatenkantoor, gevestigd in Zoetermeer. Wij bedienen het bedrijfsleven: van midden- en kleinbedrijf tot beursgenoteerde fondsen. Daarnaast adviseren wij ook particulieren en overheden.

De aanpak van onze advocaten kenmerkt zich door onze snelheid van handelen, korte lijnen en hoogwaardige kwaliteit, tegen een vooraf duidelijk én concurrerend tarief. Zo weet u waar u aan toe bent.

Bos van der Burg is samenwerkend partner van TLN en FME en lid van het internationale (advocaten)netwerk Pragma International.

Gepubliceerd door