Bestuursrecht

hero
Bestuursrecht

Overheden handelen vanuit het algemeen belang, waarbij vaak niet alleen de juridische aspecten maar ook de politiek een belangrijke rol speelt. Vanuit haar deskundigheid en jarenlange ervaring met het adviseren en procederen voor de overheid heeft BOS VAN DER BURG niet alleen oog voor de juridische aspecten van het probleem, maar weet zij bij haar advisering politieke, bestuurlijke en juridische kennis te combineren. Het leveren van juridisch maatwerk, dat is waar BOS VAN DER BURG voor staat. BOS VAN DER BURG beschikt over specialistische kennis op het gebied van het bestuursrecht, omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieu), planschade en nadeelcompensatie en schadevergoeding in het algemeen, zowel bij rechtmatige als bij onrechtmatige overheidsdaad en aanbestedingsrecht. Het adviseren en procederen voor verschillende overheden (waaronder gemeenten en provincies) is een van haar kernwerkzaamheden.