Internationaal

hero

Onze internationale dienstverlening

Ondernemen beperkt zich niet tot de landsgrenzen. Dit kan complexe internationale juridische vraagstukken met zich meebrengen, onder andere op het gebied van het ondernemingsrecht en fiscaal recht. BOS VAN DER BURG beschikt over specialistische kennis op het gebied van het Europees en Internationaal ondernemingsrecht en het fiscaal recht. Onze internationale cliënten zijn werkzaam in vele branches en sectoren. Ons kantoor werkt bij internationale vraagstukken nauw samen met een uitgebreid netwerk van fiscalisten, accountants en notarissen.

BOS VAN DER BURG kan u bijstaan in onderhandelingen met buitenlandse handelspartners. Ook als u beschikt over een buitenlands (arbitraal) vonnis kunnen wij u begeleiden met de ten uitvoerlegging van dit vonnis in Nederland.

Lid van Pragma International

In sommige gevallen zult u naar de buitenlandse Rechtbank moeten om uw geschil te beslechten. BOS VAN DER BURG onderhoudt in haar internationaal netwerk nauwe banden met advocaten in het buitenland. BOS VAN DER BURG is aangesloten bij het internationale advocatennetwerk Pragma International. Indien uw juridisch geschil vanuit het buitenland opgelost moet worden, kan BOS VAN DER BURG als uw Nederlandse contactpersoon en aanspreekpunt fungeren.