Bestuursrecht

hero
Overheidsaansprakelijkheid

Van een onrechtmatige overheidsdaad is bijvoorbeeld sprake als de overheid een bouwvergunning weigert, en de bestuursrechter achteraf oordeelt dat dit niet terecht was. In sommige gevallen heeft u dan recht op schadevergoeding. Ook rechtmatig handelen van de overheid kan schade veroorzaken. Het bestemmingsplan wijzigt, een spoorlijn wordt aangelegd of een luchthaven wordt uitgebreid. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld waardevermindering van uw woning. Onder omstandigheden komt deze (plan)schade voor vergoeding in aanmerking. Overheidsaansprakelijkheid is een ingewikkeld rechtsgebied. Voor heldere en gedegen advisering en begeleiding kunt u rekenen op de expertise van BOS VAN DER BURG.

Vergunningen en bestemmingsplannen

Als particulier kunt u te maken krijgen met besluiten van de (gemeentelijke) overheid over o.a. bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of handhavingsbesluiten (bijvoorbeeld een dwangsom of bestuursdwang). Wij staan u graag bij als het gaat om zaken zoals bestemmingsplannen, bouwvergunningen, milieuvergunningen, provinciale inpassingsplannen en tracébesluiten.