Watersport en scheepvaart

Advocaat mr. M. (Marcel) Smit heeft veel ervaring met het  behandelen van zaken op het gebied van watersport. Veel voorkomende geschillen gaan over de aan- of verkoop van een schip of de bouw van een schip. Zo moeten zowel een nieuw als tweedehands schip voldoen aan de eigenschappen die de koper daarvan mag verwachten. Als er gebreken zijn kan de verkoper doorgaans worden aansprakelijk worden gesteld. Doch de koper heeft in beginsel ook een onderzoeksplicht. Schakel daarom altijd een – bij voorkeur HISWA gecertificeerd – jachtexpert in die een aankoopkeuring kan verrichten.

Ook bij andere geschillen kan bijstand worden verleend, zoals een geschil met de verkoopmakelaar over courtage, een geschil met een verzekeraar over uitkering van schade aan uw boot of derden, aansprakelijkheid in verband met ontstane schade, problemen met oplevering van een boot in verband met de coronapandemie, of geschillen over ligplaatsen of een geschil met een jachtwerf. Marcel Smit is al zijn hele leven zeiler en heeft in het verleden zelfs een (korte) uitstap gemaakt waarbij hij als jachtmakelaar werkzaam is geweest. Neem vrijblijvend contact op om te bespreken of hij u kan bijstaan.