Medezeggenschapsrecht

hero
Medezeggenschapsrecht

Medezeggenschap is een ingewikkeld onderwerp en levert geen directe bijdrage aan het bedrijfsresultaat. Om die reden krijgt het vaak weinig aandacht en dat is in veel gevallen niet verstandig. Het is zaak om als ondernemer te weten wanneer je advies of instemming moet vragen aan de ondernemingsraad en wanneer je dat niet hoeft en niet doet. Dat voorkomt dat er ‘gewoontes’ ontstaan waarop de ondernemer niet of nauwelijks meer terug kan komen. BOS VAN DER BURG staat zowel ondernemingen als ondernemingsraden bij op het gebied van het medezeggenschapsrecht.