Omgevingsrecht

hero
Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht is het geheel aan regels met betrekking tot onder andere ruimtelijke ordening en milieu. Het gaat hierbij onder meer om de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer en de Natuurbeschermingswet. Het omgevingsrecht is volop in beweging. Wetswijzigingen volgen elkaar in snel tempo op. Na de introductie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Crisis- en Herstelwet wordt inmiddels alweer gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe wet: de Omgevingswet. Het omgevingsrecht is steeds meer complex geworden en gespecialiseerde juridische bijstand is daarbij onmisbaar. BOS VAN DER BURG kan u adviseren en u bijstaan in dergelijke juridische procedures.