Watersport en scheepvaart

Veel voorkomende geschillen in de watersport gaan over de aan- of verkoop van een schip of de bouw van een schip. Zo moeten zowel een nieuw als tweedehands schip voldoen aan de eigenschappen die de koper daarvan mag verwachten. Als er gebreken zijn kan de verkoper doorgaans worden aansprakelijk worden gesteld. Doch de koper heeft in beginsel ook een onderzoeksplicht. Schakel daarom altijd een – bij voorkeur HISWA gecertificeerd – jachtexpert in die een aankoopkeuring kan verrichten.

Ook bij andere geschillen kan bijstand worden verleend, zoals een geschil met de verkoopmakelaar over courtage, een geschil met een verzekeraar over uitkering van schade aan uw boot of derden, aansprakelijkheid in verband met ontstane schade, problemen met oplevering van een boot in verband met de coronapandemie, of geschillen over ligplaatsen of een geschil met een jachtwerf. Neem vrijblijvend contact op om te bespreken of Bos Van der Burg u kan bijstaan.