Een ondernemer start op 27 januari 2022. Vier dagen later huurt hij een winkelpand, van 1 februari 2022 tot 31 januari 2024. Nog geen twee maanden later raakt huurder gedetineerd. Inkomsten blijven uit en de ondernemer heeft ook geen vermogen. Aldus blijft de huur onbetaald. Per 1 oktober 2022 wordt de onderneming uitgeschreven uit het handelsregister.

Huurder vraagt – via een gemachtigde – zijn faillissement aan. De rechtbank oordeelt dat huurder, ondanks het (vooralsnog) ontbreken van inkomsten en voor verhaal vatbaar vermogen, voldoende belang heeft bij een faillietverklaring. Dit vanwege de doorlopende huurovereenkomst en de mogelijkheid de huurovereenkomst in faillissement op te kunnen zeggen.

Rechtbank Rotterdam 3 januari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:50 (publicatiedatum: 6 januari 2023)

Dit bericht is eerder verschenen in Sdu OpMaat Huurrecht+