Beslagrecht

hero
Beslagrecht

Er kan beslag worden gelegd op uw loon of uitkering wanneer u schulden onbetaald laat. In dat geval kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden om het beslag te laten opheffen, bijvoorbeeld door een betalingsregeling te treffen of door in kort geding opheffing van het beslag te vorderen.

Executiegeschillen

Er kan op uw goederen verhaal worden ingesteld wanneer u een geldvordering, zoals een schuld of alimentatie, onbetaald laat. Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de manier waarop die executie wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld wanneer de vordering onduidelijk is of er feitelijk geen executoriale titel voor het verhaal aanwezig is. Ook kan een incassobureau, zoals een deurwaarder of het LBIO, ten onrechte een vordering op u innen. BOS VAN DER BURG kan u adviseren en bijstaan om (door de Rechtbank) te laten beoordelen of de executie rechtmatig is.