mr. drs. M.R. (Maurice) van Leeuwen

Partner / Advocaat

079 320 33 66
Linkedin


Curriculum Vitae

Maurice studeerde in 2019 af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in het Ondernemingsrecht. Op dat moment was hij reeds 10 jaar werkzaam in verschillende adviesfuncties die veelal bedrijfseconomisch georiënteerd waren. Naast een juridische achtergrond is Maurice ook economisch geschoold. De combinatie van de twee opleidingen zorgt ervoor dat ook financieel complexe problemen goed verwerkt kunnen worden in het juridisch proces. In 2020 is hij vanuit het RadboudUMC overgestapt naar naar Bos van der Burg advocaten. Maurice is juridisch breed georiënteerd, heeft een grondige kennis van het civiele recht met een focus op de ondernemingsrechtelijke praktijk. Maurice staat zowel bedrijven als particulieren bij in uiteenlopende civiele kwesties, welke kunnen bestaan uit procesvoering, maar ook uit advieswerkzaamheden.

Zijn praktijk richt zich voornamelijk op het ondernemingsrecht, verbintenissenrecht, incasso’s, en arbeidsrecht. Maurice houdt van een open en eerlijke communicatie met zijn cliënten. Hierdoor weet de cliënt altijd waar die aan toe is. Eerlijkheid en openheid van twee kanten zijn voor hem essentieel om een goede vertrouwensband tussen advocaat en cliënt op te kunnen bouwen. Op deze manier komt hij met cliënten snel tot de kern van het probleem en tracht hij een methode te vinden om de cliënt te geven waar hij recht op heeft.

Buiten zijn werk is Maurice een fervent sporter. Na jaren op de tennisbaan te hebben doorgebracht is hij zich gaan toeleggen op golf. Hij gaat graag naar de golfbaan om daar een stuk ontspanning te vinden.  Vanuit de passie voor sport en zijn voormalig werk bij het Waarborgfonds Sport (SWS) zijn aan sport gerelateerde vragen en zaken hem op het lijf geschreven en genieten een bijzondere aandacht.

Maurice is lid van de volgende specialisatieverenigingen:
– De Beroepsorganisatie voor bedrijfsjuridisch adviseurs (NEVOA)
– De Vereniging voor Sport en Recht (VSR)


Contact

Forum Fontanus
Röntgenlaan 31
2719 DX Zoetermeer
+31 (0)79 - 320 3366