Faillissementsrecht & WSNP

hero
Faillissementsaanvraag

Niet alleen bedrijven kunnen failliet gaan, ook natuurlijke personen. U kunt zelfs uw eigen faillissement aanvragen. Spreekt de Rechter uw faillissement uit, dan heeft u geen beheer meer over uw eigen vermogen. De Rechtbank stelt een curator aan die uw vermogen gaat beheren en zal proberen te verdelen over de schuldeisers. Uw faillissement kan in sommige gevallen worden omgezet in de wettelijke schuldsanering. Indien u dit schuldsaneringstraject succesvol doorloopt, kunnen de schuldeisers hun vorderingen niet meer opeisen.

Verzoek tot toelating WSNP

Als u schuldsanering wilt aanvragen, moet u een verzoek indienen bij de Rechtbank. Voorafgaand aan dit verzoek moet u geprobeerd hebben om een minnelijk akkoord te bereiken met uw schuldeisers. Een advocaat of een schuldhulpverlener kan u hierbij helpen.

Hoger beroep afwijzing WSNP

Als de Rechtbank het verzoek tot toelating in de schuldsanering afwijst, kunt u bij het gerechtshof beroep aantekenen. Hiervoor heeft u aan advocaat nodig. Als het beroep wordt afgewezen, zal de Rechter uw faillissement uitspreken. BOS VAN DER BURG kan dit hoger beroep voor u indienen en u hierin begeleiden.

Tussentijdse beëindiging WSNP of weigering schone lei WSNP

Aan het einde van het traject van de schuldsaneringsregeling / WSNP verstrekt de Rechtbank een zogenaamde schone lei. Dit betekent feitelijk wel dat er nog schulden bestaan, maar deze schulden kunnen niet meer worden opgeëist. Indien de rechter-commissaris vindt dat u niet heeft voldaan aan de voorwaarden van de schuldsaneringsregeling kan uw schone lei worden geweigerd of kan de WSNP tussentijds worden beëindigd. Hiertegen kunt u binnen acht dagen in beroep. BOS VAN DER BURG kan het hoger beroep voor u instellen en de zitting met u bijwonen. U dient binnen acht dagen in hoger beroep te gaan, dus neem zo snel mogelijk contact op via 079-3203366. Lees hier ook het artikel over de tussentijdse beëindigingsgronden: http://bosvanderburg.nl/nl/nieuws/publicaties/tussentijdse-beeindiging-wsnp-schuldsanering/