Communicatietechnologie (IT/ICT)

hero
ICT-contracten

De rol van ICT wordt groter en de afhankelijkheid daarvan neemt steeds meer toe. De hieraan ten grondslag liggende contracten hebben niet alleen betrekking op hard- of software, maar ook op dienstverlening zoals onderhoud en hosting. BOS VAN DER BURG heeft een ruime ervaring met het opstellen en beoordelen van ICT-contracten.

Artiesten- en auteurscontracten

In de radio- en televisiewereld bestaat grote behoefte aan specifieke maatwerkcontracten voor artiesten. BOS VAN DER BURG is daarbij regelmatig betrokken. Ook auteurscontracten vereisen specifieke deskundigheid. BOS VAN DER BURG heeft deze deskundigheid in huis.

licentieovereenkomst

Een ieder die zijn intellectuele eigendomsrechten ter beschikking wenst te stellen aan een ander, kan dit doen door middel van een licentieovereenkomst. In een licentieovereenkomst worden de wederzijdse rechten en verplichtingen vastgelegd. De omvang van de licentie dient juridisch goed te zijn vastgelegd. BOS VAN DER BURG kan u hierin adviseren en licentieovereenkomsten opstellen en beoordelen.

Formatbescherming

Formatbescherming en specifieke conceptbescherming vereisen veel creativiteit om bescherming daadwerkelijk te bereiken. In het algemeen wordt een scala aan ‘tools’ gehanteerd teneinde de grootst mogelijke zekerheid te bieden dat bescherming standhoudt. De advocaten van BOS VAN DER BURG leggen graag uit hoe dit werkt.