Mediation

hero
Mediation

Een conflict hoeft niet altijd een gang naar de Rechter te betekenen. Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met hulp van een neutrale en onafhankelijke mediator. Het meest kenmerkende is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossing voor u bedenkt en geen beslissing voor u neemt. U beslist in alle gevallen zelf. De mediator begeleidt u daarbij en kan u de weg wijzen. Van u wordt verwacht dat u actief meewerkt en meedenkt bij het bepalen van de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een door de Rechter opgelegde beslissing. Beide partijen staan immers achter deze oplossing. De mediator kiest geen partij, maar blijft neutraal en onafhankelijk. Voor mediation zijn vertrouwelijkheid en geheimhouding essentieel. In een conflict vertrouwen partijen elkaar vaak niet meer. Tijdens de mediation wordt er juist gewerkt aan het herstellen van vertrouwen, zodat partijen mogelijk in de toekomst weer kunnen samenwerken. Daarom valt al hetgeen besproken en afgesproken wordt tijdens de mediationgesprekken onder de in dit kader overeen te komen geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator.