Huur- en woonrecht

hero
Opstellen en beoordelen huurovereenkomst

BOS VAN DER BURG kan u adviseren over uw huidige huurovereenkomst(en) en kan huurovereenkomsten op maat redigeren.

Woonruimte

Het kan voorkomen dat uw verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt. Bijvoorbeeld wanneer er dringende renovatiewerkzaamheden moeten worden verricht of wanneer u het niet eens bent met uw huurprijs of de servicekosten. BOS VAN DER BURG kan u in het voortraject en tijdens eventuele juridische procedures bijstaan.

Opzegging huurovereenkomst door verhuurder

In de wet zijn gronden opgesomd op grond waarvan de verhuurder de huurovereenkomst kan opzeggen. Een huurovereenkomst kan onder andere door de verhuurder worden opgezegd wanneer de huurder zich niet als een goed huurder gedraagt, wanneer er sprake is van dringend eigen gebruik van verhuurder of wanneer de huurder een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst weigert. Indien uw verhuurder de huurovereenkomst opzegt, hoeft u hier niet mee akkoord te gaan. Het kan zelfs zo zijn dat de verhuurder u verhuis- en inrichtingskosten moet betalen. BOS VAN DER BURG kan u hieromtrent adviseren.

Huurprijsgeschillen en huurprijsaanpassing

Heeft u een conflict met uw verhuurder over de (wijziging van de) huurprijs, achterstallig onderhoud en/of servicekosten dan is het soms mogelijk om de Huurcommissie te vragen hierover uitspraak te doen. Het is ook mogelijk om de Rechter een oordeel te vragen. BOS VAN DER BURG kan u in deze procedures bijstaan.